ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 729/NT-KH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Cục Nhà trường/BTTM về  phương thức tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường Quân đội năm 2020. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo đề án tuyển sinh đại học, cao … Đọc tiếp ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020