Khoa Cơ bản
Trưởng khoa TS Trần Ngọc Liêu
Phó Trưởng khoa ThS Đinh Việt HảiThS Hoàng Văn Quynh
Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051Đào tạo tại chức: (04) 38583957
Khoa kỹ thuật cơ sở
Trưởng khoa PGS.TS Phạm Văn Quyết
Phó Trưởng khoa TS Phạm Thị Thu Hoa
Điện thoại: (04) 3858 5239
Khoa Thông tin
Trưởng khoa TS Hoàng Văn Luân
Phó Trưởng khoa TS Trần Văn Kham
Điện thoại: (04) 38588342
Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Trưởng khoa PGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoa ThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Vũ khí
Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoa TS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798
Khoa Quân sự chung
Trưởng khoa PGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoa ThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Tham mưu – Phương pháp
Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoa TS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798
Khoa Chiến thuật Tăng – Thiết giáp
Trưởng khoa PGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoa ThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Kỹ thuật xe máy
Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoa TS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798