ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TSQS ngày 25/8/2018 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự  vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ SINH THAY ĐỔI TỔ HỢP ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (NẾU TRÚNG TUYỂN)

Căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-TSQS ngày 06/7/2018 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về hướng dẫn công tác xét tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2018; – Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp cho phép thí sinh được thay đổi đăng