Tiểu đoàn chức năng
Chỉ huy trưởngTrần Ngọc Liêu
Trinh sátHoàng Văn Quynh
Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051Đào tạo tại chức: (04) 38583957
Tiểu đoàn hoạt động
Chỉ huy trưởngPGS.TS Phạm Văn Quyết
Trinh sátTS Phạm Thị Thu Hoa
Điện thoại: (04) 3858 5239
Tiểu đoàn quản lý học viên
Chỉ huy trưởngHoàng Văn Luân
Trinh sátTrần Văn Kham
Điện thoại: (04) 38588342
Tiểu đoàn quốc tế
Chỉ huy trưởngĐặng Xuân Kháng
Trinh sátLê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Tiểu đoàn bảo đảm huấn luyện
Chỉ huy trưởngNguyễn Văn Hiệu
Trinh sátTrần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798