Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học (điểm sàn) năm 2020 của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo điểm sàn xét tuyển đại học quân sự năm 2020 như sau: Tổ hợp A00: – Miền Nam: 15,0 điểm – Miền Bắc: 16,0 điểm Tổ hợp A01: – Miền Nam: 15,0 điểm – Miền Bắc: 16,0 điểm Ghi chú: THÍ SINH ĐƯỢC

Cảnh báo trước tin đồn về điểm chuẩn trúng tuyển đại học quân sự năm 2020

Hiện nay, trên một số trang mạng đang lan truyền thông tin về điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học quân sự năm 2020 của các trường Quân đội. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo: Tất cả các tin đồn về điểm chuẩn trúng tuyển đại