official statement Phòng Đào tạo
Trưởng phòng TS Trần Ngọc Liêu
Phó Trưởng phòng ThS Đinh Việt HảiThS Hoàng Văn Quynh
Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051Đào tạo tại chức: (04) 38583957
buy gabapentin online Phòng chính trị
Trưởng phòng PGS.TS Phạm Văn Quyết
Phó Trưởng phòng TS Phạm Thị Thu Hoa
Điện thoại: (04) 3858 5239
cytotec pfizer malaysia Phòng Hậu cần
Trưởng phòng TS Hoàng Văn Luân
Phó Trưởng phòng TS Trần Văn Kham
Điện thoại: (04) 38588342
Phòng kỹ thuật
Trưởng phòng PGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng phòng ThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Phòng Tham mưu
Trưởng phòng PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng phòng TS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798