THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Công văn số 29/TSQS-NT ngày 21/8/2021 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2021. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo mức