DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI KHÁC GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI KHÁC GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Có sai lệch giữa thông tin tại Hồ sơ sơ tuyển với thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp) 

1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh

 

STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
102-367TGHA0078602067860206Tống Quang Kiệt05-03-03003302021115075203000004
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
115-121TGHA0078602067860206Trần Nghệ Công-TRẦN NGHỆ CÔNG19-07-03001115150909132486466
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
118-129TGHA0078602067860206Ngọc Đức Thanh-NGỌC ĐỨC THANH01-02-031011010118180404122455186
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
129-384TGHA0078602067860206Hồ Sỹ Chương-HỒ SĨ CHƯƠNG18-04-03002NT2NT29290606MI2900672103
229-386TGHA0078602067860206Trương Quốc Cường17-10-02101101 29291010187667726
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 31-Tỉnh Quảng Bình
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
131-128TGHA0078602067860206Nguyễn Văn Tâm15-05-03002NT2NT31310704044203005682
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: L5-Quân khu 4
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1L5-83TGHA0078602067860206Lê Văn Hiếu09-05-000012NT030329291414187872021
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: M4-Quân Đoàn 4
STTBts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênNgày sinhDtocTGKVKV2 DtgDtg2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1M4-175TGHA0078602067860206Nguyễn Hiếu Thịnh03-02-010011030557480607331923497
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh

 

Ghi chú:

Ng2, KV2, Dtg2, Tỉnh 2, Huyện 2, họ và tên viết kiểu in hoa: Là thông số của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch họ và tên so với hồ sơ sơ tuyển: Nếu trước ngày 17/8/2021 không chỉnh sửa lại họ và tên ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên,..: Trước ngày 17/8/2021 phải điều chỉnh thông tin cá nhân ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *