THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2023 (Ngành: Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp; Mã ngành: 7860206)

Thực hiện Quyết định số: 3097/QĐ-TSQS ngày 13/11/2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023 tại các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Hội đồng Tuyển sinh

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Công văn số 2131/TSQS-NT ngày 24/7/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2023. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo

ĐỀ ÁN Tuyển sinh đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học năm 2023

THÔNG TIN CHUNG Tên trường – Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. – Tên trường bằng tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer. Mã trường: TGH Mã ngành: 7860206 Địa chỉ: Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2023

Căn cứ Công văn số 1490/TSQS-NT ngày 31/5/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023. Hội đồng

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH QUÂN SỰ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-NT ngày 13/01/2023 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2023. Ngày 17/3/2023, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã