THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Công văn số 2131/TSQS-NT ngày 24/7/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2023. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo