ĐỀ ÁN Tuyển sinh đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học năm 2023

THÔNG TIN CHUNG Tên trường – Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. – Tên trường bằng tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer. Mã trường: TGH Mã ngành: 7860206 Địa chỉ: Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-TSQS ngày 28/11/2022 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự/Bộ Quốc phòng về việc quyết định tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2022; Trường Sĩ quan Tăng

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP CẤP PHÂN ĐỘI, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-TSQS ngày 14/9/2022 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự  vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2022;

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Công văn số 2131/TSQS-NT ngày 24/7/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2023. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP   Đăng ký người dùng Hệ thống phần mềm thống kê nguyện vọng xét tuyển           Tên trường: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp   TT Mã trường Họ và tên Ngày sinh Giới tính

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2022 TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 12/4/2022, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã phối hợp với Ban Tuyển sinh quân sự/tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tham gia đoàn công tác của Nhà

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số: 36/QĐ-TSQS ngày 04/10/2020 của Trưởng ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các trường Quân đội năm 2020; Căn cứ Quyết định số: 2079/QĐ-TSQ