TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2022 TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 12/4/2022, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã phối hợp với Ban Tuyển sinh quân sự/tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tham gia đoàn công tác của Nhà

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số: 36/QĐ-TSQS ngày 04/10/2020 của Trưởng ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các trường Quân đội năm 2020; Căn cứ Quyết định số: 2079/QĐ-TSQ