THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-TSQS ngày 28/11/2022 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự/Bộ Quốc phòng về việc quyết định tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2022; Trường Sĩ quan Tăng