Các mốc lịch sử chính

Ngày 05 tháng 10 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 499/NĐ thành lập Trung đoàn xe tăng 202, trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội Nhận dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập ngoài các tiểu đoàn xe tăng, pháo tự hành, các phân đội phục vụ bảo đảm có trong biên chế, trung đoàn còn có một đại đội có nhiệm vụ huấn luyện tập trung về xe tăng cho bộ đội mang phiên hiệu Đại đội 15.

Ngày 22 tháng 06 năm 1965, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 101/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Thiết giáp. Lực lượng trực thuộc Bộ Tư lệnh gồm 2 trung đoàn xe tăng 202, 203; ba cơ quan ( Tham mưu, Chính trị, Hậu cần kỹ thuật) và đặt biệt là một Tiểu đoàn huấn luyện mang phiên hiệu Tiểu đoàn 10 đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Thiết giáp

Chi tiết
Những phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng tặng Nhà trường
1

1 Huân chương Quân công hạng nhì (năm 1983)

5

2 Cờ thưởng luân lưu cảu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

9

Nhiều cờ thưởng dẫn đầu mục tiêu thi đua và phong trào thi đua của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh Tăng thiết giáp.

2

2 Huân chương Chiến công hạng nhất ( năm 1983, năm 1998).

6

1 Huân chương Độc lập hạng nhất - Huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân cách mạng Lào (năm 1977)

10

Hàng trăm cờ thưởng và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, của các cấp, các ngành vì đã có thành tích trong các nhiệm vụ, trong hội thi, hội thao và các cuộc vận động lớn trong Quân đội và Binh chủng Tăng thiết giáp.

3

1 Huân chương Chiến công hạng nhì (năm 1995).

7

Huân chương Hữu nghị Thập Ba Đân - Huân chương của Vương quốc Campuchia.

11

Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2009).

4

1 Huân chương Chiến công hạng ba (năm 1981).

8

6 Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011).