Trường sĩ quan tăng thiết giáp- xứng danh truyền thống đơn vị anh hùng

Trường sỹ quan Tăng Thiết Giáp (TTG) được thành lập năm 1965, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục, đào tạo học viên tăng thiết giáp cho toàn quân và làm nhiệm vụ quốc tế đào tạo, bồi dưỡng Sỹ quan Tăng Thiết Giáp cho nước bạn Lào và Campuchia. Gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường không ngừng lớn mạnh, đến nay, đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đại học, gần 60% có trình độ sau đại học. Nhà trường trường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện đào tạo theo phương châm “ Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” “Học đi đôi với hành”.