Hình ảnh oai hùng tăng-thiết giáp Việt Nam

Hạ mệnh lệnh hành quân chiến đấu trong diễn tập ở Lữ đoàn H01.

Hạ mệnh lệnh hành quân chiến đấu trong diễn tập ở Lữ đoàn H01.

Tổ lái nhanh chóng lên xe chiến đấu.

Tổ lái nhanh chóng lên xe chiến đấu.

Bộ đội xe tăng hành quân chiến đấu.

Bộ đội xe tăng hành quân chiến đấu.

Vượt qua mọi địa hình

Vượt qua mọi địa hình

Hình ảnh hùng dũng của bộ đội tăng - thiết giáp Việt Nam

Hình ảnh hùng dũng của bộ đội tăng – thiết giáp Việt Nam

Xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Lực lượng xe tăng hiệp đồng đơn vị bộ binh tiến công mục tiêu.

Lực lượng xe tăng hiệp đồng đơn vị bộ binh tiến công mục tiêu.

Đơn vị xe tăng T-54 Huấn luyện bắn đạn thật tại Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng - Thiết giáp

Đơn vị xe tăng T-54 Huấn luyện bắn đạn thật tại Trung tâm huấn luyện tổng hợp Tăng – Thiết giáp

Kiểm tra kỹ thuật xe tăng lội nước K63-85 chuẩn bị cho bài lái bơi tại Phân đội tăng vùng 5 Hải quân.

Kiểm tra kỹ thuật xe tăng lội nước K63-85 chuẩn bị cho bài lái bơi tại Phân đội tăng vùng 5 Hải quân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *