Bộ đội tăng – thiết giáp Việt Nam ra quân

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày thống nhất đất nước, Đất Việt xin giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện chiến đấu bộ đội tăng – thiết giáp. (ĐVO) Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội tăng – thiết giáp đã tham gia chiến

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp là cơ sở đào tạo cán bộ tăng thiết giáp cho toàn quân và quân đội nước bạn Lào và Cam-pu-chia; đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành tăng thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp và Quân