Trường sĩ quan Tăng-Thiết giáp đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

QĐND Online – Ngày 22-6, Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp (TTG) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (22-6-1965/22-6-2015) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đến dự.

220615hha67163032670

hượng tướng Phạm Xuân Hùng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Trường Sĩ quan TTG.

Trong nửa thế kỷ qua, Trường Sĩ quan TTG luôn quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động tích cực vượt qua mọi khó khăn thử thách, liên tục đổi mới toàn diện trên các mặt công tác phù hợp với thực tế chiến đấu và huấn luyện tại đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, nhà trường có 9 khoa, với đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, 100% có trình độ đại học, hơn 40% có trình độ sau đại học. Hằng năm, học viên tốt nghiệp ra trường có trên 76% khá, giỏi. Cán bộ qua đào tạo tại nhà trường về các đơn vị công tác được đánh giá tốt về phương pháp, tác phong công tác và trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị TTG toàn quân.

Thượng tướng Phạm Xuân Hùng chúc mừng những kết quả đạt được của nhà trường trong nửa thế kỷ qua. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng mong muốn cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống; quán triệt, nắm vững quan điểm mục tiêu của Đảng về giáo dục, đào tạo, tập trung nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng, chất lượng tốt, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và từng bước thực hiện tiêu chuẩn hoá theo chức danh qui định; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; hoàn thiện hệ thống tài liệu, giáo trình cho phù hợp với cách đánh của TTG và đối tượng tác chiến trong tình mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *