Cơ hội để sĩ quan trẻ nói thật

QĐND Online – Tối 10-7, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp (TTG), hơn 100 cán bộ, sĩ quan trẻ đại diện cho gần 500 cán bộ, sĩ quan trẻ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng đã tham dự buổi tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ với