Thông tin liên hệ

Trường SQ TTG là trường trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, nằm trong khối các trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu TTG cấp quân đội bậc đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội.
Trường SQTTG.
Địa điểm: Xã Kim Long - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc,

Điện thoại: 0211 353 9021
Faceboox: https://www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
E-mail: info@[email protected]

Để lại một thảo luận