ĐỀ ÁN Tuyển sinh đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học năm 2023

THÔNG TIN CHUNG Tên trường – Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. – Tên trường bằng tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer. Mã trường: TGH Mã ngành: 7860206 Địa chỉ: Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Công văn số 2131/TSQS-NT ngày 24/7/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2023. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo