THÔNG BÁO

TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2024

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 như sau:

I. THÔNG TIN TRƯỜNG

– Tên trường: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

– Mã trường: TGH.

– Tên, mã ngành: Chỉ huy – tham mưu Tăng thiết giáp; mã ngành:7860206.

– Địa chỉ: Km 6, TT. Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

– E-mail: [email protected]

– Website: https://www.siquantangthietgiap.vn.

– Hotline: Cơ quan: 069.879.734; Di động: 0974.177.246

II. ĐỐI TƯỢNG, VÙNG, TỔ HỢP VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 năm 2024 (quân nhân nhập ngũ từ năm 2023 trở về trước); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 năm 2024.

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân) số lượng đăng ký xét tuyển không hạn chế. Không tuyển thí sinh nữ.

2. Độ tuổi tuyển sinh (tính đến năm 2024, không tính tháng sinh)

– Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi.

– Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh nam đã tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước.

4. Tổ hợp xét tuyển

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hoá học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng số: 144 chỉ tiêu, trong đó có 02 chỉ tiêu đi nước ngoài (khi thí sinh trúng tuyển sẽ có thông báo về tiêu chí đi nước ngoài của Cục Cán bộ/TCCT).

– Phía Bắc: 86 chỉ tiêu

– Phía Nam: 58 chỉ tiêu

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Năm 2024, sử dụng 4 phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông (THPT) không quá 15% chỉ tiêu.

2. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

3. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh:

– Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 150 điểm).

– Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 1.200 điểm).

4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức. 

 IV. CÔNG TÁC SƠ TUYỂN

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bắt buộc phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Thanh niên ngoài Quân đội: Sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

– Quân nhân tại ngũ: Sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2. Thí sinh chỉ được làm hồ sơ sơ tuyển vào một trường Quân đội, trong thời gian đăng ký xét tuyển thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang các trường Quân đội khác, không phải chuyển hồ sơ sơ tuyển sang trường đăng ký xét tuyển.

3. Thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. CÔNG TÁC XÉT TUYỂN

1. Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

2. Đối với thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, được điều chỉnh nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) theo các trường Nhóm 1, gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không – Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh theo đúng tổ hợp xét tuyển và hộ khẩu thường trú phía Bắc hoặc phía Nam.

3. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển và tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 để lấy kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

VI. ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH

1. Thực hiện một điểm chuẩn chung:

– Theo đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội.

– Theo tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01.

2. Thực hiện một điểm chuẩn riêng:

– Theo thí sinh có nơi thường trú đã được đăng ký đúng quy định ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào).

– Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi đăng ký thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau:

+ Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2024) phải đủ 03 năm thường trú liên tục trở lên.

+ Phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

Các thông tin về công tác tuyển sinh đào tạo đại học quân sự, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục cập nhật tại Website: https://www.siquantangthietgiap.vn và tư vấn trực tuyến bằng đường dây nóng tuyển sinh: Cơ quan: 069.879.734; Di động: 0974.177.246./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *