Lực lượng Tăng-Thiết giáp huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

hực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng năm 2014, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình huấn luyện, SSCĐ năm 2014 của lực lượng Tăng-Thiết giáp: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 3.

Kiểm tra nạp đạn vào xe tăng tại Lữ đoàn xe tăng 273

Kiểm tra nạp đạn vào xe tăng tại Lữ đoàn xe tăng 273

Kiểm tra huấn luyện chiến thuật bộ binh cơ giới ở Trung đoàn bộ binh cơ giới 48

Kiểm tra huấn luyện chiến thuật bộ binh cơ giới ở Trung đoàn bộ binh cơ giới 48

Xe thiết giáp của Tiểu đoàn Thiết giáp 47 thực hành lái bơi nước

Xe thiết giáp của Tiểu đoàn Thiết giáp 47 thực hành lái bơi nước

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Lữ đoàn xe tăng 202 (Quân đoàn 1), Trung đoàn bộ binh cơ giới 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), Lữ đoàn xe tăng 273 (Quân đoàn 3) và Trung đoàn bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3).
Kết quả kiểm tra cho thấy, Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Lữ đoàn xe tăng 202, Trung đoàn bộ binh cơ giới 102, Lữ đoàn xe tăng 273 và Trung đoàn bộ binh cơ giới 48 đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch hướng của trên về công tác huấn luyện, SSCĐ; kết quả huấn luyện và trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị từng bước được nâng lên; thao trường, bãi tập, vật tư trang thiết bị phục vụ huấn luyện từng bước được củng cố; trình độ sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của các bộ, chiến sĩ tương đối tốt, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kết quả kiểm tra, các đơn vị đều đạt điểm giỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *