Chuyện “Lấy vũ khí địch đánh địch”

“Lấy vũ khí địch đánh địch” vốn là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, được phát huy trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Tuy nhiên, khác với thời đại trước, để chiếm giữ vũ khí địch tăng cường sức mạnh quân đội, làm rối loạn hàng ngũ đối phương, các cán bộ, chiến sĩ của ta phải vận dụng trí tuệ, khắc phục sự khác biệt về hệ vũ khí. Thậm chí có trường hợp phải đổ máu để giành mẫu nguyên bản, phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *