THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP CẤP PHÂN ĐỘI, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-TSQS ngày 14/9/2022 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự  vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2022;