TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2022 TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 12/4/2022, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã phối hợp với Ban Tuyển sinh quân sự/tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tham gia đoàn công tác của Nhà