THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH CHỈ HUY THAM MƯU TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2024 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *