HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2023

Căn cứ Công văn số 1490/TSQS-NT ngày 31/5/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT năm 2023, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

a) Đối tượng 1: Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2, Điều 8 Quy chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT, như sau:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

– Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; các môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi phù hợp với các môn Toán, Vật lý, Hóa học; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

b) Đối tượng 2: Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 4, Điều 8 Quy chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT, như sau:

– Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

– Thí sinh có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Về học lực, thí sinh phải đạt các tiêu chuẩn:

+ Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt khá trở lên;

+ Điểm thi các bài thi hoặc môn thi xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

– Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

– Khi trúng tuyển, phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức; chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng nhà trường quy định.

 1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, gồm:

– Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2, Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Đối tượng 1), không dùng quyền xét tuyển thẳng, có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào của Nhà trường thì được ưu tiên xét tuyển vào trường.

– Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, các môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi phù hợp với các môn Toán, Vật lý, Hóa học; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển; có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào của Nhà trường thì được ưu tiên xét tuyển vào trường.

 1. Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT theo quy định của Bộ Quốc phòng

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 và có một trong các điều kiện sau:

– Tham gia kỳ thi HSG bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đoạt giải nhất, nhì, ba thuộc các môn Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh (các môn theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01). Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT (chỉ bảo lưu đến năm thí sinh học xong lớp 12 và thi đạt tốt nghiệp THPT, những năm sau không còn giá trị xét tuyển);

– Có kết quả điểm (chứng chỉ) ngoại ngữ IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển).

– Có kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1068 điểm trở lên hoặc tổng điểm trung bình bài thi ACT từ 18 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển).

Thí sinh đăng ký xét tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường xem xét, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng quyết định cho vào học.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường, gồm:

 1. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng (Đối tượng 1), ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT:
TTNgành họcKý hiệu trườngMã ngànhChỉ tiêu
Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giápTGH786020615
1Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc10
2Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam05
 1. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc Đối tượng 2:
TTNgành họcKý hiệu trườngMã ngànhChỉ tiêu
Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giápTGH786020604
1Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc03
2Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam01

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN HSG BẬC THPT

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT nếu thí sinh đăng ký sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển tại Nhà trường.

Thí sinh phải làm 02 loại hồ sơ riêng biệt: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển, 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển, hoặc xét tuyển HSG bậc THPT.

 1. Hồ sơ sơ tuyển

– Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS quận (huyện, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương, nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 25/6/2023. Ban TSQS các tỉnh (thành phố) gửi hồ sơ và danh sách về Nhà trường trước ngày 30/6/2023;

– Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Nhà trường từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Ban TSQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét HSG bậc THPT về Nhà trường;

– Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Nhà trường hoặc sơ tuyển tại Nhà trường nhưng không đủ điều kiện thì không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét HSG bậc THPT vào trường.

 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Nhà trường và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp quận, huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 25/6/2023; Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định, gửi hồ sơ và danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn về Nhà trường trước ngày 30/6/2023.

– Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng): Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

Sau khi có thông báo trúng tuyển của Nhà trường, phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

– Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 4, Điều 8 Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

+ Xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú của Ban TSQS cấp huyện;

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước, nộp 01 bản sao (có công chứng) Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm thí sinh dự thi;

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nộp 01 bản sao (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT về trường trước ngày 18/7/2023.

* Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển phải đăng ký, dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện (nơi thí sinh sơ tuyển) trước ngày 25/6/2023. Ban TSQS cấp tỉnh thẩm định và gửi hồ sơ đủ tiêu chuẩn về Nhà trường trước ngày 30/6/2023. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) ít nhất một trong các loại sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên xét tuyển khác.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG bậc THPT:

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG bậc THPT nộp về Ban TSQS cấp quận, huyện (nơi đăng ký sơ tuyển) trước ngày 25/6/2023; Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh và Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định, gửi hồ sơ và danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn về Nhà trường trước ngày 30/6/2023. Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển HSG bậc THPT;

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng): Giấy chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01; chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ; chứng nhận kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực quốc tế  và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên khác;

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT

 1. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT theo thứ tự:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng;

– Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển diện HSG bậc THPT.

 1. Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu quy định, xét tuyển theo thứ tự sau:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, quốc tế hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

 1. Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của thí sinh để xét tuyển:

– Thí sinh có tổng điểm xét tuyển (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và đối tượng dự tuyển) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo từng khu vực tuyển sinh, được trúng tuyển như thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí quy định về ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào của nhà trường quy định trở lên đến cận điểm chuẩn, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển từ thí sinh đoạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

 1. Xét tuyển HSG bậc THPT:

– Thực hiện như quy định đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển (quy định tại điểm 3, Mục IV);

– Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự: Tuyển thí sinh đoạt giải HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) trước, sau đó đến thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:

+ Đối với thí sinh đoạt giải HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương), xét tuyển theo thứ tự thí sinh đoạt giải cao trở xuống.

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển theo thứ tự thí sinh đạt kết quả cao nhất trở xuống.

 1. Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ, như sau:

– Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2: Thí sinh có điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong năm học THPT lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

 1. Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc Đối tượng 2:

– Điểm xét tuyển là tổng cộng điểm trung bình chung của 3 môn theo tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định;

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, Nhà trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và tiêu chí 2, Nhà trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 11 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Các thông tin về công tác tuyển sinh đào tạo đại học quân sự, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp cập nhật tại Website: siquantangthietgiap.vn và tư vấn trực tuyến bằng đường dây nóng tuyển sinh: điện thoại di động: 0974.177.246./.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *