THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2023 (Ngành: Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp; Mã ngành: 7860206)

Thực hiện Quyết định số: 3097/QĐ-TSQS ngày 13/11/2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023 tại các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Hội đồng Tuyển sinh