HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2023

 

  1. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đề nghị thí sinh liên hệ với Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi đăng ký sơ tuyển) để nhận Giấy báo kết quả sơ tuyển. Khi tiếp nhận, thí sinh kiểm tra các thông tin trong “GIẤY BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN” (đặc biệt lưu ý: kiểm tra số căn cước công dân). Nếu có sai sót thí sinh liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp theo số điện thoại: 0974.177.246 để điều chỉnh trước ngày 20/7/2023.
  2. Về thời gian:

– Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần đăng ký).

– Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

3. Về đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

– Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và các trường Quân đội thuộc nhóm 1, bao gồm các học viện: Hải quân, Biên phòng, Phòng không – Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu), các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh được đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

+ Mã trường: TGH;

+ Tên ngành: Chỉ huy – Tham mưu Tăng thiết giáp;

+ Mã ngành: 7860206.

– Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức xét tuyển theo dữ liệu của Bộ GD&ĐT cung cấp. Thí sinh trúng tuyển phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT và vùng tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *