ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 (BỔ SUNG)

c

Căn cứ Công văn số 28/TSQS-NT ngày 11/8/2021 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về việc công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 32/TSQS-NT ngày 31/8/2021 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về việc chỉ tiêu tuyển sinh và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT vào đại học, cao đẳng tại các trường trong Quân đội năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, cho nên một số thí sinh không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các đối tượng này. Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh đã đủ điều kiện sơ tuyển vào Nhà trường, thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 được tham gia xét tuyển. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bổ sung thêm một số nội dung trong Đề án tuyển sinh năm 2021 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh

Đối với các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thực hiện xét tuyển vào đạo tạo từ kết quả học bạ THPT.

Thí sinh thuộc diện này chỉ được đăng ký xét tuyển vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, được trường thông báo đủ điều kiện sơ tuyển, không được chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển sang trường khác, ngành khác hoặc tổ hợp xét tuyển khác với hồ sơ sơ tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu là: 145 chỉ tiêu. Trong đó:

– Miền Bắc: 94 chỉ tiêu (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là: 94 chỉ tiêu).

– Miền Nam: 51 chỉ tiêu (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là: 50 chỉ tiêu và xét điểm học bạ THPT đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 là: 01 chỉ tiêu)

3. Ngưỡng điểm học bạ nhận hồ sơ xét tuyển

Ngưỡng điểm học bạ nhận hồ sơ xét tuyển là: 7,00 (tức là điểm trung bình 3 năm học THPT, Điểm trung bình 3 năm THPT của các môn xét tuyển đều phải đạt từ 7,00 trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Ví dụ minh họa:

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

– Điểm TB 3 năm học THPT = (Điểm Tổng kết năm lớp 10 + Điểm Tổng kết năm lớp 11 + Điểm Tổng kết năm lớp 12) /3;

– Điểm TB 3 năm THPT của các môn xét tuyển = (Điểm TB Môn Toán + Điểm TB Môn Lý + Điểm TB Môn Hóa)/3. Trong đó:

+ Điểm TB môn Toán = (Điểm TB môn Toán năm lớp 10 + Điểm TB môn Toán năm lớp 11 + Điểm TB môn Toán năm lớp 12)/3;

+ Điểm TB môn Vật lý = (Điểm TB môn Vật lý năm lớp 10 + Điểm TB môn Vật lý năm lớp 11 + Điểm TB môn Vật lý năm lớp 12)/3;

+ Điểm TB môn Hóa học = (Điểm TB môn Hóa học năm lớp 10 + Điểm TB môn Hóa học năm lớp 11 + Điểm TB môn Hóa học năm lớp 12)/3;

4. Cách tính điểm xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

– Sử dụng điểm tổng kết các môn trong học bạ THPT theo các tổ hợp xét tuyển (tổ hợp A00 và tổ hợp A01) để xét tuyển (thang điểm 30).

+ Tổ hợp xét tuyển A00 gồm các môn: Môn 1: Toán; môn 2: Vật lý; môn 3: Hoá học;

+ Tổ hợp xét tuyển A01 gồm các môn: Môn 1: Toán; môn 2: Vật lý; môn 3: tiếng Anh;

– Tổng điểm xét tuyển của thí sinh được tính như sau:

Tổng điểm xét tuyển là tổng cộng của điểm trung bình tổng kết từng môn trong 3 năm học THPT (theo tổ hợp xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực của thí sinh (theo thang điểm 30); điểm trung bình tổng kết từng môn và tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 số thập phân.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Tổng điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Vật lý + Điểm TB môn Hóa học + Điểm ­ưu tiên đối tượng + Điểm ­ưu tiên khu ­vực. Trong đó:

– Điểm TB môn Toán = (Điểm TB môn Toán năm lớp 10 + Điểm TB môn Toán năm lớp 11 + Điểm TB môn Toán năm lớp 12)/3;

– Điểm TB môn Vật lý = (Điểm TB môn Vật lý năm lớp 10 + Điểm TB môn Vật lý năm lớp 11 + Điểm TB môn Vật lý năm lớp 12)/3;

– Điểm TB môn Hóa học = (Điểm TB môn Hóa học năm lớp 10 + Điểm TB môn Hóa học năm lớp 11 + Điểm TB môn Hóa học năm lớp 12)/3.

– Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển của từng thí sinh và tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển, Nhà trường thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết Môn Toán (năm lớp 10, 11, 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết môn Vật lý (năm lớp 10, 11, 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết Môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh (năm lớp 10, 11, 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

5. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; các môn thi/tổ hợp xét tuyển (đối với xét tuyển từ kết quả học bạ THPT) phải theo đúng tổ hợp xét tuyển của Nhà trường (Tổ hợp A00 và A01).

Trường hợp thí sinh không gửi hoặc gửi không đủ hồ sơ xét tuyển, đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển của trường thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1.

6. Tổ chức tuyển sinh

Sau khi có thông báo quy định về chỉ tiêu, ngưỡng điểm của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ thông báo tới thí sinh về thủ tục xét tuyển theo học bạ.

Thí sinh nộp bản sao hợp lệ học bạ THPT đã công chứng gửi theo đường chuyển phát nhanh về Nhà trường trước ngày 05/9/2021 (theo dấu bưu điện) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của học bạ THPT. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban TSQS và Sở GD&ĐT địa phương kiểm tra tính xác thực của học bạ THPT đối với số thí sinh trúng tuyển từ xét tuyển kết quả học bạ THPT.

Mọi thắc mắc liên hệ: Hội đồng tuyển sinh quân sự Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Điện thoại: 0974.177.246./.

Ngày  10  tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG  

(Đã Ký)

Đại tá, TS Nguyễn Ngọc Linh

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *