DANH SÁCH THÍ SINH CÓ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TSQS NĂM 2021

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TSQS NĂM 2021

(Những thí sinh có hồ sơ sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp sẽ không được tham gia xét tuyển TSQS năm 2021 vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)  

1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
101-245-29TGH7860206Nguyễn Quang Vũ025-11-03002
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
105-178-01TGH7860206Hoàng Anh Tuấn022-05-0210101
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
112-148-01TGH7860206Bùi Minh Thắng004-01-03002
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
116-48-02TGH7860206Trương Đức Hải012-09-03002NT
216-49-02TGH7860206Lê Tiến Đạt005-09-03002NT
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
132-61-03TGH7860206Trần Trọng Quân028-02-03002NT
232-65-06TGH7860206Lê Quốc Thắng003-12-03002NT
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 41-Tỉnh Khánh Hòa
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
141-306-09TGH7860206Nguyễn Quốc Khánh010-10-03002NT
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
143-313-08TGH7860206Hứa Long Giang009-08-0310101
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
148-187-01TGH7860206Bùi Xuân Hồng027-11-03002
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
155-160-03TGH7860206Nguyễn Hoàng Châu007-02-03003
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
159-182-09TGH7860206Văn Quốc Thịnh029-10-03001
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
162-76-01TGH7860206Lê Mạnh Cường031-08-03001
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
Cộng toàn bộ: 13

Lưu ý: Nếu trước ngày 17/8/2021 thí sinh không điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *