DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC NĂM 2021

Danh sách thí sinh nhập học

STTSố hồ sơSBDHọ tênMã ngành trúng tuyểnTên ngành trúng tuyểnĐiểm trúng tuyểnNgày nhậpNgười nhậpĐiện thoạiMã vạch
116006113NGUYỄN VĂN AN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8521/09/2021 14:30:25ts_tgh0336033768233920521442
226015352NGUYỄN VĂN AN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.1520/09/2021 14:50:29ts_tgh0968324253237565391202
332001912THÁI VĂN AN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.120/09/2021 14:57:42ts_tgh0889060208234766612778
48518001937HOÀNG THẾ ANH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.1518/09/2021 09:22:49ts_tgh0368478882237558422614
538005586LÊ THẾ ANH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2424/09/2021 09:02:55ts_tgh0963605834234829256820
623000404QUÁCH HỒNG ANH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.120/09/2021 20:20:58ts_tgh0383049283230742887128
761007287TRẦN VIỆT ANH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp27.422/09/2021 09:45:20ts_tgh0846300343235220413534
847216007627TẠ QUANG ÁNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2521/09/2021 14:27:30ts_tgh0387752342233129088580
947002943PHẠM XUÂN BẮC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.9525/09/2021 11:12:55ts_tgh0373415787231282726544
1018008767VŨ TIẾN CẢNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.118/09/2021 09:26:16ts_tgh0365357306232774685122
1116013797LÊ VĂN CHIẾN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.518/09/2021 09:33:38ts_tgh0353398139231781405702
1241003391LÊ MINH CHÍNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.6520/09/2021 14:16:30ts_tgh0377591323243672607406
1311118008140HỨA ĐẠI CHUYỀN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.7520/09/2021 14:16:59ts_tgh0399779870233772036992
1430001222DƯƠNG NGỌC CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.220/09/2021 14:19:25ts_tgh0817703683237297523702
1521003923ĐỖ MẠNH CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.1520/09/2021 14:32:40ts_tgh0394780892236948930222
1628008722LƯƠNG ĐỨC CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8522/09/2021 09:29:43ts_tgh0983863053233118383874
174717015399NGUYỄN VĂN CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.320/09/2021 14:40:24ts_tgh0782308620235759555828
1818002496THÂN VĂN CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.418/09/2021 09:30:28ts_tgh0348589646237370884056
1929011173TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.520/09/2021 14:39:52ts_tgh0942787089241251091336
2012301028031875LÊ QUỐC DŨNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.921/09/2021 14:25:52ts_tgh0355837819239834044004
2162001312LƯỜNG VIỆT DŨNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.0522/09/2021 09:33:36ts_tgh0399801903239699209330
224015007512VŨ ĐÌNH DŨNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.920/09/2021 14:37:14ts_tgh0388345815237673145838
2354126001005NGUYỄN KHẮC DƯƠNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.824/09/2021 09:03:54ts_tgh232694500488
24516005003PHÙNG ĐẠI DƯƠNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.317/09/2021 10:13:00ts_tgh0971043667230588884014
2518008810VŨ VĂN DƯƠNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8520/09/2021 14:37:51ts_tgh0389516876236103685932
2610007889LÂM QUANG ĐẠI7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.9522/09/2021 09:30:42ts_tgh0868253415232605405726
2749013102BÙI HOÀNG ĐẠT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.6522/09/2021 09:33:02ts_tgh0708706320232432020426
2829033386DIÊU TIẾN ĐẠT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.722/09/2021 09:29:03ts_tgh0339728045239661085736
2929010613ĐẶNG NGUYỄN ĐẠT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.0518/09/2021 09:18:27ts_tgh0342766311231518440972
3061007393LÊ THÀNH ĐẠT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.322/09/2021 09:44:16ts_tgh0866059872234892744072
311716003916NGUYỄN VĂN ĐẠT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.9520/09/2021 14:58:26ts_tgh0396288238232563715718
3253426018420PHẠM ĐÌNH ĐỆ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.9520/09/2021 14:55:25ts_tgh0934208309232550330458
3318007047VŨ VĂN ĐIỀU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.719/09/2021 21:11:19ts_tgh0377527953241609315634
3429011227BÙI DUY ĐỨC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.618/09/2021 09:24:41ts_tgh0862130238241252211580
353800954010816CHÂU HOÀNG GIANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.724/09/2021 09:04:12ts_tgh0382941046230461181682
3623002099DƯƠNG TRƯỜNG GIANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.8520/09/2021 14:34:13ts_tgh0392087634237929505750
3729027223HỒ TRỌNG GIANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.920/09/2021 14:38:30ts_tgh0362825342234091049458
3823002175BÙI SƠN HÀ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.620/09/2021 14:51:02ts_tgh0985913419232006113148
3960001416NGUYỄN PHÚC HẬU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.6522/09/2021 09:46:04ts_tgh0776565332229886525282
4061007444NGUYỄN TRUNG HẬU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.8522/09/2021 09:44:40ts_tgh0919850313234892709978
4121015825VŨ HUY HẬU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.120/09/2021 14:32:09ts_tgh0352272398242113858546
4240116007808NGUYỄN VĂN HIẾU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.0522/09/2021 15:31:13ts_tgh0866630731230909900096
4326007543VŨ TRỌNG HIẾU7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.520/09/2021 14:17:59ts_tgh0586087584243340255986
4433010243NGUYỄN ĐÌNH HOÀ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.8520/09/2021 14:43:40ts_tgh0987772315232510055780
452901073990HOÀNG HUY HÒA7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.8521/09/2021 14:28:44ts_tgh0367604373232062989118
4607001261LÒ XUÂN HÒA7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.9520/09/2021 14:23:49ts_tgh0347638285231077803348
4718017100NGUYỄN SỸ HOÀNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.2518/09/2021 09:25:26ts_tgh0328806517238185899406
4838009829NGUYỄN TIẾN HOÀNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.0521/09/2021 14:29:54ts_tgh0382117075244808903458
4901092561TRẦN HUY HOÀNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8518/09/2021 09:22:08ts_tgh0328283856242123323718
5027000642QUÁCH VĂN HÙNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.823/09/2021 14:25:47ts_tgh0912506233244297754040
5115007596TRẦN THẾ HÙNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.420/09/2021 14:44:52ts_tgh0343968612237673345152
5215016105NGUYỄN QUÝ HUY7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.320/09/2021 14:51:24ts_tgh0867538164231220180738
5312818008335LĂNG VIẾT KHẢI7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.9520/09/2021 14:20:24ts_tgh0856027790233773209770
542116008483NGUYỄN QUỐC KHÁNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.917/09/2021 10:36:19ts_tgh0395907312234368536084
5562000909VƯƠNG QUỐC KHÁNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.920/09/2021 14:27:49ts_tgh0363203854244295398504
5660002103NGUYỄN HOÀNG KHIÊM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.7523/09/2021 14:25:19ts_tgh0891252717239949779644
5760002179NGUYỄN HOÀNG KHÔN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.922/09/2021 09:47:57ts_tgh0379216986230243806334
5827001201VŨ TIẾN KIỆM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.820/09/2021 14:31:40ts_tgh0366511821242102024298
592833005202LÊ TRUNG KIÊN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2418/09/2021 09:20:59ts_tgh0947037109240718840216
6044031003129ĐINH TUẤN KIỆT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.6520/09/2021 14:41:35ts_tgh0888730205234972926666
6142013438LỤC TUẤN KIỆT7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.2525/09/2021 11:13:46ts_tgh0919483726235835421616
6203004404NGUYỄN ĐỨC LÂM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.322/09/2021 09:50:30ts_tgh0326339157244775898130
6340416007908NGUYỄN NGỌC LÂM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.818/09/2021 09:32:56ts_tgh0911223217231085909890
6425003626TRẦN ĐẠI TÙNG LÂM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.120/09/2021 14:15:39ts_tgh0855081212238341975844
6562005738LÙ HẢI LINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.420/09/2021 14:46:45ts_tgh0774339145237133314322
6609001454NGUYỄN HOÀNG LINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.1520/09/2021 14:56:53ts_tgh0372341947235172616886
6730004418NGUYỄN VĂN LINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.120/09/2021 14:21:36ts_tgh0813478140242829419180
6830004420LÊ ĐỨC LONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.0520/09/2021 14:22:38ts_tgh0858179499234913132014
692116005210NGÔ THÀNH LONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.0520/09/2021 14:30:27ts_tgh0378048776230589002060
7015010015NGUYỄN ĐỨC LONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.4518/09/2021 09:20:00ts_tgh0369664611237914357168
7111002358TRIỆU VĂN LONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.9520/09/2021 14:53:47ts_tgh0385107347230578897546
7205003614TRẦN ĐỨC LONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.0518/09/2021 09:23:39ts_tgh0359964539236364056632
7342012450NGUYỄN TÀI LỘC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2425/09/2021 11:12:08ts_tgh0333989374241421744324
7427004346VŨ XUÂN LỘC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2521/09/2021 14:29:22ts_tgh0355643629243268278064
7560002604ĐỖ HỮU LUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.0522/09/2021 09:48:41ts_tgh0338738226239423716994
7621017699NGUYỄN TIẾN LUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.8520/09/2021 20:18:27ts_tgh0969898043235300069674
7713004612NGUYỄN CÔNG LUẬN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.9520/09/2021 14:52:21ts_tgh0359168202230753206010
7824951004312DANH TẤN LỰC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.724/09/2021 09:04:52ts_tgh0868880045240360406016
7943115003409CHU ĐỨC MẠNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.418/09/2021 09:27:06ts_tgh0395068166230357969676
8010418002200NGÔ VĂN MẠNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.4518/09/2021 09:31:18ts_tgh0843122565237505163774
8121011736ĐINH TUẤN MINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.9520/09/2021 14:38:56ts_tgh0346171046239923393018
8214003027QUÀNG VĂN MINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.422/09/2021 09:43:19ts_tgh0968900708229839410040
8325005447ĐẶNG HOÀNG NAM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.420/09/2021 14:33:31ts_tgh0814489015237981346156
8416451004332DANH HỮU NGHỊ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.624/09/2021 09:05:14ts_tgh0349955950240359685002
8525018172TRẦN XUÂN NGHĨA7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.920/09/2021 14:24:33ts_tgh0336656243234147432682
8639007046LÊ SƠN NGUYÊN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.6527/09/2021 08:11:22ts_tgh0917671897239036633076
878251008407RẾT PẾCH PANH NHA7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp27.1522/09/2021 09:26:15ts_tgh0984833829243364188240
8857003525ĐOÀN VÕ THANH PHONG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.2522/09/2021 09:51:14ts_tgh0385071059235381561266
8945002212LÊ MINH PHÚ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.122/09/2021 09:32:16ts_tgh0915184001208237692767
9026004003NGUYỄN HOÀI PHÚC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.6520/09/2021 14:29:06ts_tgh0388281824241430353290
9126010668VŨ TIẾN PHÚC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.620/09/2021 14:28:36ts_tgh0392802955237111304738
9218010664NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.1522/09/2021 09:40:16ts_tgh0869864283233987679294
9330503001231PHẠM HỒNG QUANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2620/09/2021 14:18:33ts_tgh0379629845240160358362
9433005480TRỊNH TRẦN MINH QUANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.0520/09/2021 14:48:02ts_tgh0855432165241017806622
9527000863ĐINH HẢI QUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.1518/09/2021 09:28:52ts_tgh0987957621241293789542
9648010739KIỀU MINH QUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.0522/09/2021 09:41:58ts_tgh0359932739237633206246
9713718008531LONG MINH QUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.320/09/2021 14:23:09ts_tgh0702252397233773394774
9830011508NGUYỄN ANH QUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.420/09/2021 14:47:25ts_tgh0376946054240918542410
9932006246NGUYỄN HỒNG QUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.120/09/2021 14:49:19ts_tgh0393179369231020303316
10040000354HOÀNG NGỌC QUÝ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.422/09/2021 15:30:43ts_tgh0905357622235248548834
10116008102NGUYỄN VĂN QUÝ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.0520/09/2021 14:42:10ts_tgh0348481186235312807964
10232006006PHAN BÁ QUYỀN SANG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.4520/09/2021 14:54:17ts_tgh0964138501232221519002
10308002823SÙNG SEO SÌNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.0520/09/2021 14:55:01ts_tgh0822523514235039748116
10457004581BÙI HỒNG SƠN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.222/09/2021 09:49:53ts_tgh0779821931238531878256
10501078319NGUYỄN VĂN SƠN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.420/09/2021 14:14:23ts_tgh0936166943241748282396
10629011638NGUYỄN BỈNH TÂM7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.320/09/2021 14:45:11ts_tgh0358932191241253006508
10736938008417ĐỖ THÀNH TÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.522/09/2021 09:35:04ts_tgh0373684604231249495624
10816005368LÊ ĐỨC TÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2617/09/2021 10:14:34ts_tgh0327850899237593462912
10903003269NGUYỄN HỮU TÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.9520/09/2021 14:45:48ts_tgh0865557694244024889778
11049008552LÊ HIẾU TẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.1522/09/2021 09:27:03ts_tgh0345547793238577013488
11103018962NGUYỄN HOÀNG THÀNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2520/09/2021 14:13:26ts_tgh0964714878242230468502
11248030021NGUYỄN TRÍ THÀNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.922/09/2021 09:49:16ts_tgh0988496829233974120716
11342007548NGUYỄN NGỌC QUANG THẮNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.0522/09/2021 09:28:39ts_tgh0911086932240446242492
11432007900NGUYỄN VĂN THẮNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.720/09/2021 14:53:01ts_tgh0345450128230748528180
11554003526DANH THÉP7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8523/09/2021 14:26:14ts_tgh0399336118233270829084
11624007225TRẦN ĐỨC THẾ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.2520/09/2021 14:20:54ts_tgh0374275170234502531558
117890101708003383NGUYỄN CHÍ THIỆN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.3520/09/2021 14:49:53ts_tgh0356796413232304538202
11849013447NGUYỄN NGỌC THỊNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.0526/09/2021 10:11:40ts_tgh0783480222232433979942
11912009009NGUYỄN THANH THỊNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2520/09/2021 14:41:11ts_tgh0399788560231212618012
12016010920NGUYỄN TRỌNG THỦY7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.5520/09/2021 14:48:20ts_tgh0326883525230443157592
12157002653NGUYỄN HỮU THỨC7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.326/09/2021 10:24:20ts_tgh0589452742232114433404
1226916011284VŨ NGỌC TIẾN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.8524/09/2021 15:30:17ts_tgh0365260134240870343708
12359004030VÕ HOÀNG TIẾP7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2424/09/2021 09:03:35ts_tgh0814033234238722937952
12447001607PHAN HUỲNH TÍN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.7525/09/2021 11:12:31ts_tgh0783619385230093439894
12521660005303LÊ VĂN TOÀN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.6526/09/2021 10:09:51ts_tgh0916342327230918480414
12601086150NGUYỄN ĐỨC TRỌNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.318/09/2021 09:32:10ts_tgh0354395620232834554090
12709001599NÔNG ĐỨC TRỌNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp26.120/09/2021 14:56:22ts_tgh0862221003235171163292
12823008669NGUYỄN THÀNH TRUNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.2518/09/2021 09:29:49ts_tgh0913573978240055289216
12929017483ĐẶNG QUANG TRƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.5520/09/2021 14:27:04ts_tgh0356338614244443335720
13011051013420NGUYỄN TRỊNH QUANG TRƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.522/09/2021 09:42:41ts_tgh0911855038237638662024
13138006807TÔ QUỐC TRƯỜNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.720/09/2021 14:35:31ts_tgh0353837256229912128278
13238001516PHAN NGỌC TUÂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.5524/09/2021 09:03:12ts_tgh0337570359233007297814
133439001961ĐỖ THANH TUẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.722/09/2021 09:34:22ts_tgh0914147762238337737510
13430015453HOÀNG VĂN TUẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.322/09/2021 09:27:53ts_tgh0364145116232874478470
13510935000357LÊ CÔNG TUẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.6520/09/2021 14:34:54ts_tgh0865671652230789658924
13629033746PHAN ANH TUẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.3522/09/2021 09:25:18ts_tgh0857044636239661295602
13726315012607VŨ ĐỨC TUẤN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp2520/09/2021 14:36:40ts_tgh0388345815228513621070
13822832008508NGUYỄN THANH TÙNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.720/09/2021 14:25:20ts_tgh0345132420239808095528
1398816128022073TRẦN HUY TÙNG7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.220/09/2021 14:44:22ts_tgh0868438361230866915594
14025216005490TRẦN VĂN TUYÊN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.4522/09/2021 09:31:03ts_tgh0377585320235477669950
14129028705TRẦN MINH VĂN7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.2517/09/2021 15:16:34ts_tgh0328722452241107117732
14260006039HỒ THẾ VINH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp23.726/09/2021 10:10:12ts_tgh0348073059232970812152
14354013468DANH THẾ VĨNH7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp25.3526/09/2021 14:52:25ts_tgh0563282487244124740564
14433001729NGUYỄN KHẮC TUẤN VŨ7860206Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp24.1522/09/2021 09:41:18ts_tgh0856090903242291612224

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *