Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học (điểm sàn) năm 2020 của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo điểm sàn xét tuyển đại học quân sự năm 2020 như sau: Tổ hợp A00: – Miền Nam: 15,0 điểm – Miền Bắc: 16,0 điểm Tổ hợp A01: – Miền Nam: 15,0 điểm – Miền Bắc: 16,0 điểm Ghi chú: THÍ SINH ĐƯỢC