ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TSQS ngày 25/8/2018 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự  vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2018.