ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin từ xa qua mạng của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tuyển sinh các đối tượng vào các hệ đào tạo sau:

 • Cử nhân ngành CNTT
  • Đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học từ 3 – 5 năm.
  • Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Nghề nhóm ngành CNTT. Thời gian học từ 2 – 4 năm.
 • Cử nhân 2 ngành CNTT
  • Đối tượng đã tốt nghiệp Đại học các ngành thi đầu vào khối A, A1. Thời gian học từ 2 – 2,5 năm.
  • Đối tượng đã tốt nghiệp Đại học các ngành thi đầu vào không thuộc khối A, A1. Thời gian học từ 2,5 – 3 năm.
 • Hoàn chỉnh Đại học CNTT
  • Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT (thuộc hệ thống Bộ GDĐT). Thời gian học 1,5 – 2 năm.