Kết quả trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh quân sự năm 2017 khu vực Miền Nam

       Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS ngày 30/7/2017 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2017.           Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông

Kết quả trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh quân sự năm 2017 khu vực Miền Bắc

           Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS ngày 30/7/2017 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2017.           Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp