Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2018

Tổng chỉ tiêu: 132 (02 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài). Trong đó:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 92 chỉ tiêu;

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 40 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

a) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1: 06 chỉ tiêu. Trong đó:

– Miền Bắc: 04 chỉ tiêu;

– Miền Nam: 02 chỉ tiêu.

b) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 2: 03 chỉ tiêu. Trong đó:

– Miền Bắc: 02 chỉ tiêu;

– Miền Nam: 01 chỉ tiêu.

GHI CHÚ:

– Nhóm đối tượng 1: Gồm các đối tượng sau:

+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

– Nhóm đối tượng 2: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *