Chúng tôi là chiến sĩ 24/4/2015, Xí nghiệp 61, Bộ Tư lệnh Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *