Chúng tôi là chiến sĩ 26/6/2015, Trung Đoàn 935 (Phòng không không quân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *