DANH SÁCH THÍ SINH CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

http://mohegan.cl//tao.php Trường Si quan TTG thông báo danh sách thí sinh có hồ sơ sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan TTG năm 2019

– Các thí sinh có hồ sơ sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển thì sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Sĩ quan TTG năm 2019.

– Để được tham gia xét tuyển vào Trường Sĩ quan TTG năm 2019, từ ngày 22/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2019 thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương pháp trực tuyến ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các điểm thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

look at this web-site 1. purchase fildena BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 13-330-06 TGH A00 7860206 Bùi Đức An 0 14/09/00 0 0 1 061097196
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 18-263-05 TGH A00 7860206 Nguyễn Nam Hoàng 0 14/02/01 0 0 1 122418242
2 18-265-08 TGH A00 7860206 Vũ Văn Linh 0 03/10/00 0 0 1 122346993
3 18-271-06 TGH A01 7860206 Vũ Thế Hoàng 0 22/01/99 0 0 1 122347492
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 25-119-04 TGH A00 7860206 Lê Xuân Huỳnh 0 15/10/01 0 0 2NT 036201008896
2 25-120-04 TGH A00 7860206 Nguyễn Đức Tiệp 0 27/09/01 0 0 2NT 036201004812
3 25-121-04 TGH A00 7860206 Vũ Xuân Hải 0 11/09/01 0 0 2NT 036201012111
4 25-131-06 TGH A00 7860206 Trần Minh Đại 0 01/12/01 0 0 2NT 036201002192
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 28-166-18 TGH A00 7860206 Hà Minh Mạnh 0 13/03/01 0 0 2NT 038201013473
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 29-28-21 TGH A01 7860206 Nguyễn Việt An 0 05/07/01 0 0 2 187877988
2 29-32-11 TGH A01 7860206 Nguyễn Tuấn Anh 0 02/01/01 0 0 2NT 187947988
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 50-446-07 TGH A00 7860206 Lê Thái Hoà 0 28/10/99 0 0 2NT 341945198
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 61-449-09 TGH A00 7860206 Huỳnh Duy Phú 0 06/05/01 0 0 3 381906105
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: LA-Sĩ quan Lục quân 1
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 LA-312- TGH A00 7860206 Nguyễn Văn Đạt 0 03/09/99 1 0 1 05 071070159
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
Cộng toàn bộ: 14 thí sinh

1 bình luận trong “DANH SÁCH THÍ SINH CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  1. vũ xuân hải viết:

    khu vực nam định thí sinh vũ xuân hải
    cmt. 036201012111
    em thay đổi lên nguyện vọng 1 rồi sao vẫn có trong danh sách vậy ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *