DANH SÁCH THÍ SINH CÓ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TSQS NĂM 2018

(Những thí sinh có hồ sơ sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp sẽ không được

tham gia xét tuyển TSQS năm 2018 vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) 

 

1. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
112-305-02TGHA007860206Lương Vũ Đạt005/10/98002

091876126

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
116-119-01TGHA007860206Tô Thiên Long005/02/00002

026200001079

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
119-331-05TGHA007860206Trương Đăng Huy011/11/00002

125867339

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
121-81-04TGHA007860206Nguyễn Tiến Đạt017/11/00001

142868099

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
123-70-09TGHA007860206Nguyễn Anh Tuấn027/02/99001

113753761

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

26-263-02TGHA007860206Lê Văn Cảnh011/08/00002NT

034200011144

226-1021-08TGHA007860206Phạm Đức Anh023/05/00002 NT

034200011853

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
132-181-03TGHA017860206Phạm Lê Tuấn Anh020/11/00002NT97

197392510

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

34-536-02TGHA007860206Huỳnh Công Thiện019/05/00002

206289325

234-552-08TGHA007860206Đặng Chánh Hưng002/02/00001

206214791

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

35-868-01TGHA007860206Phạm Ngọc Thảo019/07/99002NT212838944
235-880-06TGHA007860206Tăng Như Thuần008/08/99002NT

212810887

335-884-04TGHA007860206Nguyễn Trần Anh Tuấn028/08/00002

212389299

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
137-613-09TGHA017860206Võ Minh Hiếu016/04/00002

215567426

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
138-439-07TGHA007860206Lê Trung Nam020/02/00001

231562588

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
139-854-07TGHA007860206Ngô Sinh Truyền002/10/00002NT

221192041

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
13. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

40-358-15TGHA007860206Lê Văn Thiện005/09/00001241764331
240-374-10TGHA007860206Lê Anh Đức007/11/99001

241633595

340-385-06TGHA007860206Đặng Viết Long009/05/00001

241779568

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

43-653-10TGHA007860206Ngô Nam Thái019/02/00001285750173
243-659-06TGHA007860206Nguyễn Việt Hiếu011/03/00001

285811738

343-664-04TGHA007860206Nguyễn Trường Huy028/09/00001

285731618

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
144-585-07TGHA007860206Trần Đức Trung003/10/00002NT

281226184

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
147-947-09TGHA007860206Huỳnh Ngọc Xuân Quý015/02/00001

261573486

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
150-799-12TGHA007860206Nguyễn Nghĩa Thiên011/04/00002NT

342035662

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

51-563-08TGHA007860206Phạm Thanh Thắng008/06/00011

352600554

251-571-06TGHA007860206Chau Sóc Phát001/05/0011101

352518043

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

52-481-01TGHA007860206Phan Phước Long007/08/00002077200001942

2

52-482-01TGHA017860206Nguyễn Võ Trung Đức023/10/99002NT

273640903

352-488-07TGHA007860206Lê Văn Nhân012/02/00002NT

273704282

452-492-03TGHA007860206Hoàng Văn Đức017/06/9710101

077097001255

Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

53-899-06TGHA007860206Võ Hoàng Huy019/11/00002NT

312431702

253-900-06TGHA007860206Trần Minh Thuận031/12/00002NT

312431998

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
155-595-06TGHA007860206Nguyễn Lê Nhứt Bình024/02/00002

092200000550

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

56-729-05TGHA007860206Lê Tuấn Khả030/12/00002NT321618637
256-730-05TGHA007860206Nguyễn Minh Tâm020/05/00002NT

321714656

356-737-01TGHA007860206Nguyễn Phú Quý017/10/00002

321602297

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

59-765-02TGHA007860206Huỳnh Thanh Luận010/09/00002NT366287291
259-767-01TGHA007860206Trương Chí Bình027/09/0010101

366304376

359-772-07TGHA007860206Nguyễn Tấn Anh027/08/98001

366144909

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

61-791-09TGHA007860206Đoái Văn Tân016/03/99002NT

381928396

261-792-09TGHA007860206Đoàn Hoàng Du019/05/99001

381855153

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư

1

63-684-08TGHA007860206Mai Thành Văn020/11/99001

245881523

263-691-05TGHA007860206Trần Quốc Vương030/05/00001

245374408

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: L3-Quân khu 2

STT

Ph Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
1L3-342-TGHA007860206Đặng Việt Hùng012/11/98002NT03

026098002648

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
Cộng toàn bộ: 45

Lưu ý: Nếu trước ngày 26/7/2018 thí sinh không điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.