DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN TSQS NĂM 2018

(Những thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển TSQS năm 2018

vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)

1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
101-21-TGHA007860206LÊ VĂN NAM026/11/99002001099009333
201-61-TGHA017860206TẠ THÁI DƯƠNG003/02/00003001200000373
301-66-TGHA007860206PHAN VĂN KHẢI027/08/00002091941194
401-92-TGHA007860206NGUYỄN MẠNH CHIẾN017/07/00002001200032658
501-104-TGHA007860206VŨ MINH QUANG008/02/00002001200032287
601-105-TGHA007860206NGUYỄN DƯƠNG PHI020/03/00002001200030663
701-109-TGHA007860206NGUYỄN VĂN TRUNG029/09/00002013684737
801-919-TGHA007860206TRỊNH VĂN KIÊN015/03/99002001099015622
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
102-42-TGHA017860206NGUYỄN QUỐC BẢO021/09/00003026076305
202-98-TGHA007860206LÊ HUỲNH ĐỨC030/03/99002079099007337
302-220-TGHA017860206NGUYỄN GIA ĐÔ018/04/00002NT206236396
402-247-TGHA007860206NGUYỄN VĂN TUẤN015/05/00003026005435
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
104-17-TGHA007860206TRƯƠNG DÂN QUỐC018/08/00003241867062
204-34-TGHA007860206NGUYỄN VĂN LINH017/01/00003201772156
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
105-28-TGHA007860206HÀ ĐỨC THỊNH019/08/00001073490443
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 09-Tỉnh Tuyên Quang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
109-33-TGHA007860206VIÊN QUỐC TOẢN021/09/0000101071068499
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
112-85-TGHA007860206NGUYỄN VĂN KHÁNH020/10/00001091971776
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
115-10-TGHA007860206ĐẶNG VIỆT HÙNG012/11/98002NT03026098003648
215-15-TGHA007860206PHẠM HỮU HÙNG024/11/00001132414133
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
116-41-TGHA007860206NGUYỄN VIỆT YÊN014/04/00002NT026200005953
216-42-TGHA007860206PHÙNG ANH TUẤN007/06/00002NT026200004103
316-42-TGHA007860206TRẦN QUỐC BÌNH003/02/00002NT026200005265
416-43-TGHA007860206PHÙNG VĂN HIỆP009/07/00002NT026200006468
516-45-TGHA007860206LÊ VĂN HUY016/09/00002NT026200001882
616-46-TGHA007860206NGUYỄN ĐÌNH THI023/10/00002NT026200001797
716-46-TGHA007860206NGUYỄN ĐỨC MẠNH021/01/00002NT026200001856
816-51-TGHA007860206KIM THÀNH TÚ003/01/00002NT026200001503
916-61-TGHA007860206NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG006/01/00002NT026200002030
1016-91-TGHA007860206ĐÀO GIA DƯƠNG016/02/00001026200002187
Cộng ban tuyển sinh: 10 Thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
117-53-TGHA007860206NGUYỄN VIẾT HIẾU024/08/00001022200005891
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
118-76-TGHA007860206DƯƠNG TÙNG LÂM013/02/9500203091848335
218-76-TGHA007860206NGÔ VĂN HÙNG006/08/9800203091873339
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
119-24-TGHA007860206ĐÀO VĂN THÁI002/11/00002NT125865742
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
121-27-TGHA007860206NGUYỄN THẾ PHONG001/12/00002NT030200007297
221-29-TGHA007860206NGUYỄN TIẾN ĐẠT017/11/00002NT030200002645
321-29-TGHA007860206NGUYỄN QUỐC KHÁNH019/08/00002NT142980387
421-61-TGHA007860206VŨ VĂN HẢI026/10/97002NT142881475
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
13. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
123-38-TGHA007860206TRỊNH PHAN NHÂN007/05/0000101113773726
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
126-10-TGHA007860206NGUYỄN THIỆN PHÚC020/06/00002NT034200008392
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
127-31-TGHA007860206HOÀNG QUANG THÔNG019/03/00001164671668
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
129-27-TGHA007860206HOÀNG CÔNG NHÂN NGHĨA020/01/00001187761766
229-31-TGHA007860206HỒ VIỆT HOÀNG001/09/00002NT187851883
329-58-TGHA007860206TRẦN MINH THẢO004/10/00001187829282
429-107-TGHA007860206ĐÀO QUANG QUÂN008/12/00002187587533
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
132-24-TGHA007860206NGUYỄN QUANG VŨ013/09/95002NT03197337697
232-43-TGHA017860206PHẠM LÊ TUẤN ANH020/11/00002NT197392646
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
133-42-TGHA017860206NGUYỄN XUÂN HẢI LONG024/01/00002191913890
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
134-30-TGHA007860206NGUYỄN VĂN HẬU008/09/00002NT206336558
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
135-6-TGHA007860206NGUYỄN VĂN VINH013/12/98002NT212487851
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 36-Tỉnh KonTum
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
136-20-TGHA007860206NGUYỄN QUANG THỊNH030/03/00001233306687
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
137-25-TGHA007860206PHAN THANH CHÂU029/03/00001215498064
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
138-14-TGHA007860206LÊ TRUNG NAM020/02/00001261562588
238-45-TGHA007860206HUỲNH TẤN PHÁT028/02/00001231108784
338-110-TGHA007860206TRỊNH TẤN HÙNG025/06/99001231092438
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
139-37-TGHA007860206NGÔ SINH TRUYỀN002/10/00002NT221492041
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
142-12-TGHA007860206PHẠM ĐỨC DUY005/10/00001251171141
242-40-TGHA007860206NGUYỄN ĐỨC THẮNG026/03/99001251049768
342-116-TGHA007860206THÁI TUẤN ANH007/12/00001251260122
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
143-28-TGHA007860206ĐIỂU HOÀNG SƠN008/06/9900101285633507
243-28-TGHA007860206NGUYỄN TẤN SANG006/07/00001285843069
343-37-TGHA007860206VŨ ĐÌNH HẢO024/11/00001285880072
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
27. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
144-34-TGHA007860206ĐỖ THUẬN THIÊN019/10/00002NT281258580
244-900-TGHA007860206NGUYỄN VŨ ANH HÀO025/03/98002NT03285693298
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
28. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
145-19-TGHA007860206NGUYỄN DUY PHƯƠNG008/09/00001264538204
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
29. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
146-1-TGHA007860206VÕ TUẤN AN027/07/00002072200001587
246-13-TGHA007860206PHẠM VĂN MINH LUÂN005/03/00002NT072200005989
346-24-TGHA007860206NGUYỄN TẤN PHÁT017/10/00002NT072200007441
446-24-TGHA007860206GIANG TRUNG KIÊN021/05/00001072200006921
546-25-TGHA007860206NGUYỄN MINH NGHĨA009/12/00002NT072200004355
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
30. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
147-5-TGHA007860206TRẦN QUỐC CHÁNH016/08/00001261477411
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
31. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
148-6-TGHA007860206NGUYỄN ANH TUẤN011/11/00002272799797
248-17-TGHA007860206LÊ ĐỨC TRÍ019/05/00002272905807
348-19-TGHA007860206NGUYỄN VĂN ĐẠT019/09/00002272707703
448-44-TGHA007860206NGUYỄN THÀNH LONG012/06/0000201285573026
548-44-TGHA007860206NGUYỄN THÁI THĂNG008/12/00002272749149
648-46-TGHA007860206NGUYỄN THANH BÌNH013/08/00001272808442
748-64-TGHA007860206PHAN TRIỀU LONG003/09/00002NT272965451
848-67-TGHA007860206BÙI THẾ ANH030/05/00002272766821
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh
32. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
149-30-TGHA007860206NGUYỄN VĨNH NGHI026/04/00002NT301703193
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
33. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
150-38-TGHA007860206BÙI VĨNH KỲ028/01/00002NT341941999
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
34. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
151-9-TGHA007860206TĂNG HOÀNG BẢO LÂM010/02/00002352487416
251-86-TGHA007860206TRẦN ANH KIỆT027/01/00002352385137
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
35. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh Bà Rịa-VT
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
152-1-TGHA007860206CAO VĂN VƯƠNG010/02/00002273694492
252-2-TGHA017860206MAI ĐỨC VĨNH PHÁT014/10/00002077200002008
352-8-TGHA017860206HOÀNG HẢI NAM013/04/00002077200003968
452-25-TGHA007860206NGUYỄN THANH HOÀN013/09/00002NT273692988
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
36. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
153-1-TGHA007860206VÕ QUỐC VINH010/11/00002NT312498286
253-31-TGHA007860206HUỲNH VĂN AN016/06/00002NT312474329
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
37. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
155-12-TGHA007860206TRẦN NGUYỄN MINH NHẬT001/11/00003092200004596
255-18-TGHA007860206NGUYỄN QUỐC ĐẠT001/08/00003092200001044
355-31-TGHA007860206MAI THÀNH TÀI003/07/00002092200005438
455-32-TGHA007860206NGUYỄN CHÍ ĐẠI013/09/00001362552263
555-45-TGHA007860206LÊ VĂN LINH006/01/00002362521718
655-45-TGHA007860206VŨ ĐỖ CAO TRƯỜNG012/03/99002092099004096
Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh
38. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
156-15-TGHA007860206NGUYỄN MINH TÂM020/05/00002NT321714658
256-44-TGHA007860206NGUYỄN THÀNH ĐẠT022/09/00002NT321758203
356-46-TGHA007860206ĐẶNG TẤN PHÚC009/09/00002NT321734330
456-61-TGHA007860206LÊ NGÔ MINH ĐOÀN024/07/00002NT321713378
556-75-TGHA007860206NGUYỄN MINH TÂN020/07/00001321607777
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
39. BAN TUYỂN SINH: 57-Tỉnh Vĩnh Long
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
157-9-TGHA017860206HUỲNH THANH PHÚ021/12/99002331898236
257-9-TGHA007860206SƠN THANH PHÚC031/10/0000201331861709
357-9-TGHA007860206LÊ TẤN KHANH027/07/00002331861109
457-9-TGHA007860206ĐOÀN PHƯỚC THỊNH009/10/00002331861524
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
40. BAN TUYỂN SINH: 58-Tỉnh Trà Vinh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
158-1-TGHA007860206THÁI MINH NGUYỄN007/11/00001334976217
258-17-TGHA007860206DIỆP ĐĂNG HƯNG021/11/00001335015108
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
41. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
160-8-TGHA007860206NGUYỄN TUẤN ANH008/05/00002385782681
260-8-TGHA007860206NGUYỄN GIA TUẤN023/03/00002385831955
360-21-TGHA007860206NGUYỄN MINH THUẬN018/03/99002385814776
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
42. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
161-10-TGHA007860206VÕ VĂN TRÀNG001/01/98001381894461
261-11-TGHA007860206ĐOÁI VĂN TÂN016/03/99002NT381928936
361-11-TGHA007860206NGUYỄN ANH THƯƠNG001/01/00002NT381923515
461-12-TGHA017860206PHẠM HUY PHÁT005/05/00002NT381923038
561-14-TGHA007860206VĂN CÔNG NGUYỄN023/11/00002NT381910582
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
43. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
163-3-TGHA007860206MAI THÀNH VĂN020/11/99001245381523
263-8-TGHA007860206TRIỆU THẾ VŨ021/01/9900101245400356
363-35-TGHA007860206HÀ HUY NAM010/01/00001245378032
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
44. BAN TUYỂN SINH: 64-Tỉnh Hậu Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
164-17-TGHA007860206HUỲNH THANH LUẬN010/09/00002NT366287294
264-28-TGHA007860206NGUYỄN PHÚ TRUNG017/01/00001363963139
364-37-TGHA007860206HUỲNH QUANG ĐÔ012/01/00001364091564
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
Cộng toàn bộ: 119