Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học (điểm sàn) năm 2019 của Trường Sĩ quan TTG

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo điểm sàn xét tuyển đại học quân sự năm 2019 như sau:

  1. Tổ hợp A00:

– Miền Nam: 15,0 điểm

– Miền Bắc: 16,0 điểm

  1. Tổ hợp A01:

– Miền Nam: 15,0 điểm

– Miền Bắc: 16,0 điểm

Ghi chú: THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP THAY ĐỔI TỔ HỢP ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GIỮA A00 VÀ A01 NHƯNG PHẢI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ GỬI VỀ NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC THỜI ĐIỂM XÉT TUYỂN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *