THÔNG TIN HỖ TRỢ TUYỂN SINH NĂM 2019

THÔNG TIN PHỤC VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

 

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

(MÃ TRƯỜNG: TGH)

Địa chỉ: Xã Kim Long – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0975112678; 0366762499; 0978723127

Gmail: [email protected]; [email protected]

Website: https://www.siquantangthietgiap.vn

 

 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam đã tốt nghiệp PTTH trên phạm vi cả nước.
 2. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển; có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 1. Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của trường

3.1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

3.1.1. Đối tượng tuyển sinh

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng không hạn chế.

3.1.2. Tiêu chuẩn tuyển sinh

Thí sinh trúng tuyển, được vào đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học là những người có đủ các tiêu chuẩn sau:

– Yêu cầu tự nguyện:

+ Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường;

+ Khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học;

+ Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

– Yêu cầu về chính trị, đạo đức:

+ Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Trường hợp thí sinh là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

– Yêu cầu về văn hoá:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Yêu cầu về sức khoẻ:

+ Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chỉ tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, vòng ngực.

+ Thể lực: Thí sinh cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên; thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Ngái) phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên.

+ Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

– Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển.

+ Thanh niên ngoài Quân đội: Từ 17 đến 21 tuổi;

+ Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân: Từ 18 đến 23 tuổi.

3.2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh nam đã tốt nghiệp PTTH trên phạm vi cả nước.

3.3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu: 165. Trong đó:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 107 chỉ tiêu;

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 58 chỉ tiêu.

3.4. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

– Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Trường sĩ quan Tăng thiết giáp công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

– Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

+ Thí sinh có đăng ký sơ tuyển vào Nhà trường và đạt tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học tại Nhà trường.

+ Kết quả thi của thí sinh theo các tổ hợp xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

3.5. Ngành tuyển sinh

– Mã số trường: TGH

– Các ngành đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học:

+ Ngành Chỉ huy – Tham mưu Tăng thiết giáp;

– Mã ngành đăng ký: 7860206

– Tổ hợp môn xét tuyển:

Gồm 02 tổ hợp:

+ Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh;

3.6. Tổ chức tuyển sinh

3.6.1. Các mốc thời gian

– Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS các địa phương: Từ 01/3 đến trước ngày 25/4/2019;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển, công bố kết quả sơ tuyển, tổ chức xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

– Thời gian thí sinh trúng tuyển nhập học: Dự kiến từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2019.

3.6.2. Đăng ký xét tuyển

– Xét tuyển đợt 1: Nhà trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển vào trường. Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển.

– Xét tuyển bổ sung:

+ Khi Nhà trường tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu; hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ, hoặc đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn phải loại ra; số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao thì sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nhà trường chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học hệ quân sự trong các trường Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường, đã tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, cùng tổ hợp xét tuyển là A00 hoặc A01 và tổng điểm của thí sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 của Nhà trường.

3.6.3. Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm chuẩn tuyển sinh:

+ Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; xác định điểm chuẩn riêng theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

+ Thực hiện một điểm chuẩn chung cho Tổ hợp xét tuyển A00 và Tổ hợp xét tuyển A01

+ Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) nếu thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

– Tiêu chí xét tuyển:

Thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển mới được sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào học đại học tại trường.

Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển theo tổ hợp A00 hoặc A01 và điểm ưu tiên; Nhà trường sẽ thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

– Xét cử tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.6.4. Công bố kết quả tuyển sinh

Năm 2019, Nhà trường công bố công khai kết quả tuyển sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử (website) của trường (địa chỉ: https://www.siquantangthietgiap.vn), cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (địa chỉ: http://bqp.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội.

3.6.5. Báo gọi nhập học

Sau khi được Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh, Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập vào học đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.

3.6.6. Khám sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển

Căn cứ vào hướng dẫn chi tiết của Cục Quân y về việc khám sức khỏe cho đối tượng học viên mới nhập học, Nhà trường sẽ kết hợp với Viện Quân y 109/Quân khu 2 để khám sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển trong tuần đầu về trường nhập học.

Nội dung khám: Khám lâm sàng và cận lâm sàng (xét nghiệm công thức máu); chức năng gan: SGOT, SGPT; đường máu; nước tiểu 10 thông số; điện tim; siêu âm; X-quang tim, phổi thẳng; xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy).

Những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Cục Quân y sẽ bị loại.

3.7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

3.7.1. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

 1. a) Đối tượng được xét tuyển thẳng

– Nhóm đối tượng 1: Gồm các đối tượng sau:

+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

– Nhóm đối tượng 2: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

 1. b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường và đã tốt nghiệp trung học, có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD & ĐT nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển vào trường.

3.7.2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

 1. a) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1: 08 chỉ tiêu. Trong đó:

– Miền Bắc: 05 chỉ tiêu;

– Miền Nam: 03 chỉ tiêu.

 1. b) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 2: 05 chỉ tiêu. Trong đó:

– Miền Bắc: 03 chỉ tiêu;

– Miền Nam: 02 chỉ tiêu.

3.7.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

 1. a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

– Hồ sơ xét tuyển thẳng của nhóm đối tượng 1 gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển thẳng

+ Bản sao hợp lệ chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

– Hồ sơ xét tuyển thẳng của nhóm đối tượng 2 gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

 1. b) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

3.7.4. Thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

 1. a) Đăng ký xét tuyển thẳng

Trước ngày 20/5/2019 thí sinh cần phải:

– Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Nộp 01 bản sao hợp lệ bộ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận (huyện) cùng với hồ sơ sơ tuyển.

 1. b) Đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019.

3.7.5. Tổ chức xét tuyển

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường sĩ quan Tăng thiết giáp nếu đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào trường và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

* Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc nhóm đối tượng 1 vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường tuyển theo thứ tự như sau:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường.

– Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD & ĐT quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải (môn Toán) trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1, tiêu chí 2 trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1và tiêu chí 2 : Thí sinh có điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong năm học THPT lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

* Đối với xét tuyển thẳng thí sinh nhóm đối tượng 2:

– Tiêu chuẩn:

+ Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:

Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 phải đạt khá trở lên;

Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên. Thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 đến năm 2019, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

+ Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học Trung học phổ thông hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

– Tổ chức xét tuyển:

+ Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.

+ Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, như số thí cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1, tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1, tiêu chí 2: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 11 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

 1. Các thông tin khác

– Số lượng chỗ ở trong ký túc xá: 1.680

– Số lượng phòng thực hành, phòng thí nghiệm:

+ Trung tâm mô phỏng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật Tăng thiết giáp: 01;

+ Phòng học thực hành khai thác, sử dụng thông tin TTG: 03 phòng

+ Phòng học thực hành khai thác, sử dụng xe máy TTG: 06 phòng

+ Phòng học thực hành khai thác, sử dụng vũ khí xe TTG: 01 phòng

+ Phòng học mô phỏng huấn luyện bắn, lái trên xe TTG: 02 phòng

+ Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện, điện tử: 01 phòng

+ Phòng thí nghiệm công nghệ kim loại, sức bền vật liệu: 01 phòng

+ Phòng học thực hành ngoại ngữ: 03 phòng

+ Phòng học thực hành tin học: 02 phòng

+ Phòng thí nghiệm Vật lý: 01 phòng

+ Phòng thí nghiệm Hóa học: 01 phòng

– Tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học: 85.950 cuốn

– Số lượng giảng viên cơ hữu: 209. Trong đó: TS: 05; ThS: 96; ĐH: 112.

 1. Thông tin về ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển

 

TTMã trườngMã ngànhTên ngànhChỉ tiêuTổ hợp môn xét tuyển 1Tổ hợp môn xét tuyển 2Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QGTheo phương thức khácMã tổ hợp mônMôn chínhMã tổ hợp mônMôn chínhMã tổ hợp mônMôn chính
1TGH7860206Chỉ huy – Tham mưu Tăng thiết giáp165A00A01

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *