Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

QĐND Online – Sáng 8-7, Đảng ủy Binh chủng Tăng – Thiết giáp (T-TG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng T-TG nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo. Do vậy, việc đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là dịp để Đảng ủy Binh chủng T-TG kịp thời bổ sung biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn binh chủng đã chủ động thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc thẩm quyền, phù hợp với chức trách nhiệm vụ và lĩnh vực công tác. Quá trình giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy được trách nhiệm của từng thành viên trực tiếp theo dõi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời báo cáo với Thường trực Ủy ban kiểm tra những nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát hoặc những vấn đề cần đề xuất với cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với hoạt động giám sát thường xuyên, Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát 48 tổ chức đảng và 148 đảng viên, đối tượng giám sát trọng tâm là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên là cán bộ chủ trù cơ quan, đơn vị. Nội dung giám sát hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Quá trình tổ chức giám sát chuyên đề, Ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình. Sau các cuộc giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm bổ sung phương pháp cho phù hợp, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên. Kết quả giám sát đã phát hiện chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, nhắc nhở yêu cầu sửa chữa khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *