Danh sách thí sinh bị sai lệch số chứng minh thư nhân dân giữa hồ sơ sơ tuyển và đăng xét tuyển năm 2017

  TT Tỉnh Họ và tên Ghi chú 1 Hà Nội Phạm Đức Nhật Nam Sai số CMT (sai khi ĐKXT) 2 Phú Thọ Nguyễn Hữu An Sai số CMT (sai khi ĐKXT) 3 Hòa Bình Lê Quang Chiến Sai số CMT (sai khi ĐKXT) 4 Thái Bình Nguyễn Thế Trị Sai số CMT (sai […]