Danh sách thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan TTG năm 2017

1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
101-31-TGHA0052860205HOÀNG TRUNG THÀNH003/09/99003013603325
201-49-TGHA0052860205PHẠM NAM SƠN029/03/99002001099011676
301-89-TGHA0052860205LÊ THÀNH CÔNG014/02/99002001099019110
401-90-TGHA0052860205NGUYỄN PHÚ DŨNG028/06/99003001099018164
501-271-TGHA0052860205LÊ NGỌC ĐÔNG014/04/99003163428964
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
102-202-TGHA0052860205NGUYỄN TÙNG LÂM013/09/99003025974256
202-202-TGHA0052860205HUỲNH BÌNH MINH020/11/99003026013915
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh 
3. BAN TUYỂN SINH: 11-Tỉnh Bắc Cạn
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
111-10-TGHA0052860205LÝ A VÀNG005/06/9700101095227001
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
112-16-TGHA0052860205MA VĂN TOÀN020/07/9900101091971491
212-16-TGHA0052860205PHẠM AN DƯƠNG002/08/99001091884826
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
113-3-TGHA0052860205HOÀNG ĐĂNG KHOA025/09/9900101061094418
213-20-TGHA0052860205LÊ HUY HOÀNG007/09/99001061112878
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 14-Tỉnh Sơn La
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
114-7-TGHA0052860205LÀ VĂN ĐẠI030/11/9800101051024779
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
115-19-TGHA0052860205NGUYỄN TRUNG PHONG029/01/99001132390451
215-22-TGHA0052860205NGUYỄN PHƯƠNG NAM023/03/98001132377987
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
116-25-TGHA0052860205VĂN ĐỨC ANH013/07/98002037098000837
216-55-TGHA0052860205TẠ ĐỨC THIỆN031/12/99002NT026099002508
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
117-49-TGHA0052860205BÙI GIANG NAM024/05/99002022099002486
217-50-TGHA0052860205NGUYỄN TRỌNG NAM027/04/99001022099002865
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
118-25-TGHA0052860205ĐỖ NGỌC HẢI020/05/99001122291058
218-26-TGHA0052860205VŨ HOÀI BINH025/09/99002NT122264664
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
119-17-TGHA0052860205LÊ XUÂN QUANG007/09/99002125826914
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
121-28-TGHA0052860205NGUYỄN THÀNH LONG030/10/99002NT142867043
221-29-TGHA0052860205ĐỖ NGỌC THIỆN003/01/99002NT142864874
321-37-TGHA0052860205NGUYỄN ĐỨC LÃM001/03/99002NT142931800
421-85-TGHA0052860205VŨ VĂN TUYẾN022/07/99002NT142884839
521-905-TGHA0052860205VŨ VĂN THẮNG013/01/98002NT142788212
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
13. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
123-13-TGHA0052860205ĐỖ TIẾN ĐẠT014/06/99001113699261
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
Cộng ban tuyển sinh: 0 Thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
126-19-TGHA0052860205NGUYỄN THÀNH ĐẠT013/12/99002NT152255610
226-39-TGHA0052860205PHẠM NGUYỄN SƯƠNG GIANG024/10/99002NT152270796
326-40-TGHA0052860205NGUYỄN CÔNG TRUNG006/10/99002NT034099003015
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
128-71-TGHA0052860205LÊ BÁ HUY022/02/99002NT038099006265
228-84-TGHA0052860205HOÀNG VĂN TRUNG018/08/99002NT038099007856
328-93-TGHA0052860205LÊ BÁ KHẢI019/03/99002NT174917748
428-126-TGHA0052860205TRƯƠNG NGỌC SƠN010/09/99002NT174635099
528-135-TGHA0052860205ĐẬU HOÀNG SƠN006/10/98002NT175024604
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
129-32-TGHA0052860205TRẦN NGUYÊN QUÂN004/11/99001187755511
229-73-TGHA0052860205NGUYỄN TRỌNG THANH024/02/99001187797176
329-79-TGHA0052860205HOÀNG VĂN NỘI004/09/99001187796328
429-79-TGHA0052860205BÙI TIẾN ANH021/07/99001187796344
529-87-TGHA0052860205NGUYỄN VIẾT SƠN015/12/93002NT05184080583
Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
130-23-TGHA0052860205LÊ ANH ĐỨC020/04/99001184370799
230-36-TGHA0052860205NGUYỄN VĂN LUÂN001/01/99002184360666
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
133-27-TGHA0052860205NGUYỄN THÀNH ĐẠT012/10/99002192026169
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
134-2-TGHA0052860205NGUYỄN ĐÌNH HUY001/11/99002206334953
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
137-9-TGHA0052860205PHẠM VĂN LÊN013/07/99002215480181
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
138-1-TGHA0052860205TRẦN VŨ HẢI NAM003/10/99001231300150
238-17-TGHA0052860205RLAN LINH007/03/9900101231002169
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
144-15-TGHA0052860205HỒ PHONG HÀO002/10/99002281199210
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
146-5-TGHA0052860205NGUYỄN TRUNG HIẾU024/10/9900203072099002203
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
148-99-TGHA0052860205CÙ XUÂN VỸ019/10/98001272613044
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
152-37-TGHA0052860205NGUYỄN DUY KHANG024/11/99002NT06273593484
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
27. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
153-48-TGHA0052860205LÊ PHAN DIỆP KHANG008/04/98002NT312362583
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
28. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
162-2-TGHA0052860205PHẠM KHÁNH TOÀN019/08/99001040492187
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
29. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
163-21-TGHA0052860205NÔNG CÔNG MINH026/08/9900101245356009
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
Cộng toàn bộ: 55

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *