THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ SINH THAY ĐỔI TỔ HỢP ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (NẾU TRÚNG TUYỂN)

Căn cứ Công văn số 16/TSQS-NT ngày 11/7/2019 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc tổ chức xét tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2019.  TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP THÔNG BÁO: 1. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp cho