Danh sách thí sinh bị sai lệch thông tin giữa hồ sơ sơ tuyển với dữ liệu đăng ký xét tuyển ở Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI LỆCH GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Có sai lệch giữa thông tin tại Hồ sơ sơ tuyển với thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp) 1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh              

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN TSQS NĂM 2018 (Những thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển TSQS năm 2018 vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) 1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỨC KHOẺ XÉT TUYỂN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN TSQS NĂM 2018 TT Họ và tên Quê quán Kết quả kiểm tra sức khỏe của Ban TSQS các địa phương Kết quả thẩm định, xét duyệt của Trường Sĩ quan TTG 1 Lê Bá Hoàng 17/4/2000 P.Đông Hải – TP Thanh