DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN NĂM 2019

when to order Lyrica level Trường sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS năm 2019

(Các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Si quan TTG năm 2019)

http://crystalwarehouse.com/?author=3 1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
price of formonide 400 inhaler STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 01-30- TGH A00 7860206 NGUYỄN TÙNG LÂM 0 25/11/01 0 0 2 038201000063
2 01-37- TGH A00 7860206 NGUYỄN HUY NHÀN 0 19/07/00 0 0 2 001200032141
3 01-49- TGH A00 7860206 HOÀNG TÚ TOÀN 0 26/06/01 0 0 2 001201028265
4 01-49- TGH A00 7860206 ĐÀO MINH QUÂN 0 01/08/01 0 0 2 001201028280
5 01-76- TGH A00 7860206 ĐỖ THÀNH HƯNG 0 04/07/01 0 0 2 001201012947
6 01-86- TGH A00 7860206 NGUYỄN VĂN KIÊN 0 20/08/01 0 0 2 001201030394
7 01-92- TGH A00 7860206 BÙI ĐỨC LONG 0 10/02/01 0 0 2 001201037175
8 01-105- TGH A00 7860206 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 0 16/05/01 0 0 2 001201026814
9 01-107- TGH A00 7860206 TRẦN DANH LƯU 0 03/03/01 0 0 2 001201012017
10 01-108- TGH A00 7860206 ĐẶNG VĂN KHOA 0 01/02/01 0 0 2 001201030693
11 01-916- TGH A00 7860206 NGUYỄN VĂN ĐẠT 0 03/09/99 0 0 1 05 071076159
Cộng ban tuyển sinh: 11 thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 02-79- TGH A00 7860206 NGUYỄN VĂN TOÀN 0 02/01/01 0 0 3 125850511
2 02-223- TGH A00 7860206 SÌN VĂN SƠN 0 27/09/00 0 0 3 045189756
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 03-64- TGH A00 7860206 CAO VŨ THÁI DƯƠNG 0 02/10/01 0 0 2 031201009385
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 04-900- TGH A00 7860206 NGUYỄN HỒNG QUÂN 0 09/08/99 0 0 3 05 201799844
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 05-44- TGH A01 7860206 PHAN NGUYÊN THÀNH 0 09/03/01 0 0 1 073548829
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 08-Tỉnh Lào Cai
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 08-14- TGH A00 7860206 ĐÀO DUY HIỂN 0 11/01/01 0 0 1 063553615
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 09-Tỉnh Tuyên Quang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 09-8- TGH A00 7860206 HỎA ĐÌNH BẢNG 0 18/05/01 0 0 1 01 071095780
2 09-10- TGH A00 7860206 NGUYỄN TUẤN ANH 0 03/11/01 0 0 1 071113538
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 12-34- TGH A00 7860206 VŨ KIM THÀNH 0 20/12/01 0 0 1 091974708
2 12-88- TGH A00 7860206 HOÀNG ĐÌNH PHONG 0 30/10/01 0 0 1 01 091949434
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 13-14- TGH A00 7860206 NGUYỄN QUANG ĐỊNH 0 09/06/01 0 0 1 061120751
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 15-27- TGH A00 7860206 TRỊNH HUY HOÀNG 0 26/01/01 0 0 1 132431251
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 16-11- TGH A00 7860206 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 0 11/04/01 0 0 2 026201003631
2 16-16- TGH A00 7860206 LÊ TUẤN ANH 0 27/07/00 0 0 2 026200000848
3 16-21- TGH A00 7860206 ĐÀO THÁI BÌNH 0 29/07/01 0 0 2NT 026201005110
4 16-42- TGH A00 7860206 TÔ TRỌNG HÀ 0 02/01/01 0 0 2NT 026201004244
5 16-55- TGH A00 7860206 TẠ ANH ĐỨC 0 13/01/01 0 0 2NT 026201004653
6 16-55- TGH A00 7860206 NGUYỄN ANH ĐỨC 0 24/10/01 0 0 2NT 026201003065
7 16-62- TGH A00 7860206 DƯƠNG CÔNG HỮU 0 06/09/96 0 0 2NT 03 135850890
8 16-91- TGH A00 7860206 PHẠM QUỐC TUẤN 0 12/01/01 0 0 1 026201005025
9 16-93- TGH A01 7860206 NGUYỄN MINH HIẾU 0 29/01/01 0 0 1 026201004474
Cộng ban tuyển sinh: 09 thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 19-13- TGH A01 7860206 NGUYỄN TIẾN AN 0 18/11/01 0 0 2 125917489
2 19-17- TGH A00 7860206 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 0 25/07/01 0 0 2 125867745
3 19-21- TGH A00 7860206 NGUYỄN ĐỨC TUẤN LONG 0 17/08/01 0 0 2NT 125904748
4 19-21- TGH A00 7860206 ĐOÀN TRƯỜNG SƠN 0 22/03/01 0 0 2NT 125916045
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh
13. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 21-17- TGH A00 7860206 PHẠM VĂN TUÂN 0 11/04/01 0 0 2 030201009966
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 24-Tỉnh Hà Nam
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 24-62- TGH A00 7860206 TRẦN MINH THIỆN 0 28/06/01 0 0 2NT 035201004408
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 25-36- TGH A00 7860206 ĐỖ ĐỨC TOÀN 0 09/04/01 0 0 2NT 036201005684
2 25-60- TGH A00 7860206 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 0 25/08/01 0 0 2NT 036201009488
3 25-79- TGH A00 7860206 HÀ ĐÌNH THI 0 11/12/01 0 0 2NT 036201011295
4 25-79- TGH A00 7860206 PHẠM VĂN NAM 0 16/07/01 0 0 2NT 036201011289
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 27-32- TGH A00 7860206 ĐINH TUẤN VŨ 0 24/05/01 0 0 1 037201001196
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 28-60- TGH A00 7860206 TRẦN QUANG TRƯỜNG 0 11/06/01 0 0 1 038201014364
2 28-104- TGH A00 7860206 TRƯƠNG VĂN THIỆN 0 25/02/01 0 0 2NT 038201010964
3 28-132- TGH A00 7860206 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 0 17/12/01 0 0 2NT 038201018806
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 30-18- TGH A00 7860206 TRẦN ĐÌNH TRUNG 0 26/05/01 0 0 2NT 036201007996
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 33-16- TGH A00 7860206 PHẠM XUÂN AN 0 25/05/01 0 0 2NT 192073165
2 33-19- TGH A00 7860206 NGUYỄN VĂN VIỆT 0 19/10/01 0 0 2 192104276
3 33-37- TGH A00 7860206 LÊ PHƯỚC SANG 0 06/11/01 0 0 1 191971296
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 37-0- TGH A00 7860206 TRẦN CÔNG MINH 0 26/10/97 0 0 1 05 215474510
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 39-4- TGH A00 7860206 NGUYỄN TIẾN DŨNG 0 06/07/01 0 0 2 221524718
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 43-12- TGH A00 7860206 TRẦN CHÍ TÂM 0 09/08/01 0 0 1 285825260
2 43-909- TGH A00 7860206 NGUYỄN THANH BẰNG 0 03/05/00 0 0 1 285717047
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 46-5- TGH A00 7860206 CAO KHẢ HÒA 0 10/05/01 0 0 2 072201006020
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 48-62- TGH A00 7860206 LƯƠNG ĐÌNH ĐẲNG 0 06/01/01 0 0 1 06 272840106
2 48-99- TGH A00 7860206 CÁP VĂN NHÂN 0 23/05/99 0 0 2 164662218
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 51-16- TGH A00 7860206 NGUYỄN VĂN QUÍ EM 0 06/06/01 0 0 2NT 352543605
2 51-67- TGH A00 7860206 PHAN THÀNH TÀI 0 21/04/01 0 0 2 352544602
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 53-1- TGH A00 7860206 HUỲNH QUỐC TRIỆU 0 01/07/01 0 0 2NT 312465883
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
27. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 55-9- TGH A00 7860206 TẠ LÊ HOÀNG 0 02/12/96 0 0 3 03 362517343
2 55-9- TGH A00 7860206 NGUYỄN AN TOÀN 0 08/10/96 0 0 2 03 362474139
3 55-9- TGH A00 7860206 PHAN HOÀNG HUY 0 12/06/96 0 0 3 03 362451133
4 55-14- TGH A00 7860206 NGUYỄN LÊ NGÂN 0 20/09/01 0 0 3 092201007362
5 55-32- TGH A00 7860206 TRẦN THANH QUANG 0 04/04/01 0 0 2 092201002337
Cộng ban tuyển sinh: 05 thí sinh
28. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 56-10- TGH A00 7860206 TRẦN GIA BẢO 0 06/03/01 0 0 1 321736597
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
29. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 60-7- TGH A00 7860206 HUỲNH PHÁT TÀI 0 23/08/01 0 0 1 385862491
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
30. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 62-23- TGH A01 7860206 NGUYỄN THANH SƠN 0 25/04/01 0 0 1 011201000015
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
31. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg CM Thư
1 63-7- TGH A00 7860206 NGÔ VĂN THANH 0 09/11/01 0 0 1 245408432
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
Cộng toàn bộ: 69 thí sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *