DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN NĂM 2019

Trường sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS năm 2019

(Các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Si quan TTG năm 2019)

1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
101-30-TGHA007860206NGUYỄN TÙNG LÂM025/11/01002038201000063
201-37-TGHA007860206NGUYỄN HUY NHÀN019/07/00002001200032141
301-49-TGHA007860206HOÀNG TÚ TOÀN026/06/01002001201028265
401-49-TGHA007860206ĐÀO MINH QUÂN001/08/01002001201028280
501-76-TGHA007860206ĐỖ THÀNH HƯNG004/07/01002001201012947
601-86-TGHA007860206NGUYỄN VĂN KIÊN020/08/01002001201030394
701-92-TGHA007860206BÙI ĐỨC LONG010/02/01002001201037175
801-105-TGHA007860206NGUYỄN ĐÌNH HÙNG016/05/01002001201026814
901-107-TGHA007860206TRẦN DANH LƯU003/03/01002001201012017
1001-108-TGHA007860206ĐẶNG VĂN KHOA001/02/01002001201030693
1101-916-TGHA007860206NGUYỄN VĂN ĐẠT003/09/9900105071076159
Cộng ban tuyển sinh: 11 thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
102-79-TGHA007860206NGUYỄN VĂN TOÀN002/01/01003125850511
202-223-TGHA007860206SÌN VĂN SƠN027/09/00003045189756
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
103-64-TGHA007860206CAO VŨ THÁI DƯƠNG002/10/01002031201009385
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
104-900-TGHA007860206NGUYỄN HỒNG QUÂN009/08/9900305201799844
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
105-44-TGHA017860206PHAN NGUYÊN THÀNH009/03/01001073548829
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 08-Tỉnh Lào Cai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
108-14-TGHA007860206ĐÀO DUY HIỂN011/01/01001063553615
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 09-Tỉnh Tuyên Quang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
109-8-TGHA007860206HỎA ĐÌNH BẢNG018/05/0100101071095780
209-10-TGHA007860206NGUYỄN TUẤN ANH003/11/01001071113538
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
112-34-TGHA007860206VŨ KIM THÀNH020/12/01001091974708
212-88-TGHA007860206HOÀNG ĐÌNH PHONG030/10/0100101091949434
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
113-14-TGHA007860206NGUYỄN QUANG ĐỊNH009/06/01001061120751
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
115-27-TGHA007860206TRỊNH HUY HOÀNG026/01/01001132431251
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
116-11-TGHA007860206NGUYỄN VIỆT HOÀNG011/04/01002026201003631
216-16-TGHA007860206LÊ TUẤN ANH027/07/00002026200000848
316-21-TGHA007860206ĐÀO THÁI BÌNH029/07/01002NT026201005110
416-42-TGHA007860206TÔ TRỌNG HÀ002/01/01002NT026201004244
516-55-TGHA007860206TẠ ANH ĐỨC013/01/01002NT026201004653
616-55-TGHA007860206NGUYỄN ANH ĐỨC024/10/01002NT026201003065
716-62-TGHA007860206DƯƠNG CÔNG HỮU006/09/96002NT03135850890
816-91-TGHA007860206PHẠM QUỐC TUẤN012/01/01001026201005025
916-93-TGHA017860206NGUYỄN MINH HIẾU029/01/01001026201004474
Cộng ban tuyển sinh: 09 thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
119-13-TGHA017860206NGUYỄN TIẾN AN018/11/01002125917489
219-17-TGHA007860206NGUYỄN TRỌNG PHÚC025/07/01002125867745
319-21-TGHA007860206NGUYỄN ĐỨC TUẤN LONG017/08/01002NT125904748
419-21-TGHA007860206ĐOÀN TRƯỜNG SƠN022/03/01002NT125916045
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh
13. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
121-17-TGHA007860206PHẠM VĂN TUÂN011/04/01002030201009966
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 24-Tỉnh Hà Nam
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
124-62-TGHA007860206TRẦN MINH THIỆN028/06/01002NT035201004408
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
125-36-TGHA007860206ĐỖ ĐỨC TOÀN009/04/01002NT036201005684
225-60-TGHA007860206NGUYỄN TUẤN NGHĨA025/08/01002NT036201009488
325-79-TGHA007860206HÀ ĐÌNH THI011/12/01002NT036201011295
425-79-TGHA007860206PHẠM VĂN NAM016/07/01002NT036201011289
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
127-32-TGHA007860206ĐINH TUẤN VŨ024/05/01001037201001196
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
128-60-TGHA007860206TRẦN QUANG TRƯỜNG011/06/01001038201014364
228-104-TGHA007860206TRƯƠNG VĂN THIỆN025/02/01002NT038201010964
328-132-TGHA007860206NGUYỄN TIẾN HOÀNG017/12/01002NT038201018806
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
130-18-TGHA007860206TRẦN ĐÌNH TRUNG026/05/01002NT036201007996
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
133-16-TGHA007860206PHẠM XUÂN AN025/05/01002NT192073165
233-19-TGHA007860206NGUYỄN VĂN VIỆT019/10/01002192104276
333-37-TGHA007860206LÊ PHƯỚC SANG006/11/01001191971296
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
137-0-TGHA007860206TRẦN CÔNG MINH026/10/9700105215474510
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
139-4-TGHA007860206NGUYỄN TIẾN DŨNG006/07/01002221524718
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
143-12-TGHA007860206TRẦN CHÍ TÂM009/08/01001285825260
243-909-TGHA007860206NGUYỄN THANH BẰNG003/05/00001285717047
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
146-5-TGHA007860206CAO KHẢ HÒA010/05/01002072201006020
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
148-62-TGHA007860206LƯƠNG ĐÌNH ĐẲNG006/01/0100106272840106
248-99-TGHA007860206CÁP VĂN NHÂN023/05/99002164662218
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
151-16-TGHA007860206NGUYỄN VĂN QUÍ EM006/06/01002NT352543605
251-67-TGHA007860206PHAN THÀNH TÀI021/04/01002352544602
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
153-1-TGHA007860206HUỲNH QUỐC TRIỆU001/07/01002NT312465883
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
27. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
155-9-TGHA007860206TẠ LÊ HOÀNG002/12/9600303362517343
255-9-TGHA007860206NGUYỄN AN TOÀN008/10/9600203362474139
355-9-TGHA007860206PHAN HOÀNG HUY012/06/9600303362451133
455-14-TGHA007860206NGUYỄN LÊ NGÂN020/09/01003092201007362
555-32-TGHA007860206TRẦN THANH QUANG004/04/01002092201002337
Cộng ban tuyển sinh: 05 thí sinh
28. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
156-10-TGHA007860206TRẦN GIA BẢO006/03/01001321736597
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
29. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
160-7-TGHA007860206HUỲNH PHÁT TÀI023/08/01001385862491
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
30. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
162-23-TGHA017860206NGUYỄN THANH SƠN025/04/01001011201000015
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
31. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông
STTPh Bts ĐvịTrgKhốiNgHọ và tênGiớiNgày sinhDtocTGKVDtgCM Thư
163-7-TGHA007860206NGÔ VĂN THANH009/11/01001245408432
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh
Cộng toàn bộ: 69 thí sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *